Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PCVD — Wynik w skrócie

Project ID: 513928
Źródło dofinansowania: FP6-FOOD

Sposób na świńskie choroby

Choroby cirkowirusowe świń (PCVD) mają UE miażdżące konsekwencje dla dobrostanu świń i przemysłu wieprzowego. Aby uniknąć strat finansowych w przemyśle, europejskie konsorcjum zbadało patologię PCVD, proponując środki kontroli na rzecz zapobiegania chorobom i ich kontrolowania.
Sposób na świńskie choroby
PCVD atakują układ odpornościowy świń, prowadząc do wolniejszego przyrostu i dysfunkcji układu odpornościowego oraz znacznie zwiększając częstość występowania wtórnych infekcji bakteryjnych, w tym salmonelli i innych odzwierzęcych patogenów. To prowadzi do powszechnego użycia antybiotyków i spadku jakości mięsa.

Aby przezwyciężyć te bariery konsorcjum finansowane przez UE "Badania w zakresie epidemiologii, wczesnej patogenezy i kontroli choroby cirkowirusowej świń (PCVDs)" (PCVD) skupiło się na wyjaśnieniu roli PCV2 w chorobie świń. W pierwszym etapie realizacji projektu na temat PCVD naukowcy wiedzieli tylko tyle, że przyczynowy czynnik zakaźny to PCV2 i że inne zewnętrzne parametry mają znaczenie dla pełnej ekspresji klinicznej choroby.

Zespół projektu odkrył, że PCV2 działa niczym immunosupresyjny czynnik wirusowy, prowadzący do uszkodzenia tkanki limfatycznej oraz wstrzymania postępów wzrostu u zakażonych świń. Wyniki potwierdziły hipotezę, zgodnie z którą wirus zakażał komórki dendrytyczne, z powodzeniem unikając ataku ze strony układu odpornościowego i przedłużając swój pobyt.

Dodatkowo, przeprowadzono badania genetyczne w celu określenia podatności żywiciela na chorobę. Zaobserwowano, że jedynie świnie poniżej trzech do czterech tygodni życia ujawniały poważną kliniczną formę PCVD. Wszystkie te informacje wykorzystano do wygenerowania środków kontroli PCVD w celu ograniczenia stosowania antybiotyków i występowania wtórnych odzwierzęcych zakażeń bakteryjnych.

Wyniki badania i środki zapobiegania PCVD zostały proaktywnie rozpowszechnione wśród zainteresowanych stron, a europejskie stowarzyszenie rolników COPA-COGECA z wdzięcznością przyjęło środki kontroli opracowane w ramach projektu. Oczekuje się, że realizacja wyników projektu pomoże producentom wyjść naprzeciw obawom konsumentów dotyczącym jakości i bezpieczeństwa produktów wieprzowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę