Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SARSVAC — Wynik w skrócie

Project ID: 511065
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Włochy

Podwójny atak na SARS

Po gwałtownym ataku koronawirusa SARS-CoV (wirusa zespołu ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej) w 2003 r., specjaliści akademiccy w dziedzinie immunologii i biologii molekularnej połączyli siły z ekspertami w zakresie przemysłowej produkcji szczepionek w celu opracowania środków zapobiegawczych i leczniczych do walki z SARS.
Podwójny atak na SARS
Pomimo śmiertelnych skutków wybuchu SARS-CoV w Azji, wysokie temperatury w porze letniej i zastosowana kwarantanna zdołały powstrzymać wirusa od rozprzestrzenienia się. Jednak, naukowcy są zdania, że nie udało się w pełni zwalczyć SARS-CoV i w rezultacie istnieje wysokie zapotrzebowanie na szczepionkę, a także na natychmiastowe i skuteczne metody leczenia.

W tym celu naukowcy finansowani ze środków UE w ramach projektu "Immunoprofilaktyka i immunoterapia zakażenia SARS" (Sarsvac) zaproponowali podjęcie szczepień w połączeniu z terapią immunologiczną.

Dokładniej, proponowana strategia opracowania szczepionki składała się z dwóch równoległych podejść: przygotowania klasycznej szczepionki na bazie osłabionego wirusa SARS-CoV oraz identyfikacji potencjalnie immunogennych antygenów wirusowych. Planowano ekspresję tych antygenów w szczepionce wektorowej mającej wygenerować swoistą odporność na wirusa.

Dodatkowo partnerzy zbadali cząsteczki wirusopodobne (VLP) pochodne SARS-CoV, aby zrozumieć morfogenezę i dojrzewanie wirionów. Informacje, jakie uzyskali, pozwoliły im zidentyfikować swoiste epitopy białka wirusa, które oferowały ochronną odporność za pośrednictwem limfocytów T i B.

W ramach strategii immunoterapeutycznej, opracowano i dokonano walidacji neutralizujących ludzkich przeciwciał przeciw SARS-CoV. Plan polegał na podaniu ich jako opcji leczniczej pacjentom już zakażonym wirusem.

Podejście opracowane w ramach projektu Sarsvac daje nadzieję na stworzenie natychmiastowej i długoterminowej ochrony przed potencjalnym zakażeniem SARS-CoV. Komercyjne zastosowanie tego połączenia szczepionki i immunoterapii może okazać się skutecznym rozwiązaniem w przypadku przyszłego wybuchu epidemii SARS-CoV.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę