Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

02-SENSITIVE TARGETS — Wynik w skrócie

Project ID: 516017
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Niemcy

Nowe leki przeciw malarii i gruźlicy

Antybiotyki i leki, których celem są znane patogeny, kolidują z życiowymi funkcjami patogenu w ramach zwalczania choroby. Europejskie badanie skupiło się na opracowaniu leków, które hamują syntezę izoprenoidów w ramach nowej metody walki z malarią i gruźlicą.
Nowe leki przeciw malarii i gruźlicy
Izoprenoidy lub terpeny to węglowodory niezbędne wszystkim żywym organizmom. U gatunków zarodźca sierpowego i prątka gruźlicy – czynników przyczynowych odpowiednio malarii i gruźlicy – izoprenoidy są syntezowane przez szlak, który obejmuje enzymy wymagające tlenu (szlak DOXP).

Jako że szlak ten nie występuje u człowieka, stanowi on atrakcyjny cel dla leku w terapii przeciwgruźliczej i przeciwmalarycznej. Wykazano już w ramach czterech prób klinicznych, że fosmidomycyna, inhibitor szlaku DOXP, jest aktywny w walce przeciw malarii.

W podobny sposób, finansowany przez UE projekt 02-Sensitive Targets skupił się na opracowaniu inhibitorów dodatkowych celów w obrębie szlaku DOXP. Długofalowy plan polegał a połączeniu różnych leków, które działałyby synergistycznie na rzecz hamowania enzymów szlaku DOXP.

Przy użyciu zaawansowanej wysokorozdzielczej technologii badań przesiewowych, naukowcy zidentyfikowali wiodące inhibitory i objaśnili chemiczne struktury aktywnych związków występujących w tych naturalnych ekstraktach produktu.

Za pośrednictwem dodatkowych działań z zakresu chemii medycznej, opracowano rozmaite potencjalne leki, które miejmy nadzieję pojawią się jako leki standardowe w terapii przeciwgruźliczej i przeciwmalarycznej. Co więcej, leki te mogą także znaleźć zastosowanie w leczeniu zakażeń patogenami odpornymi na działanie konwencjonalnych leków.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę