Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wsparcie dla tureckich MŚP i ich możliwości badawczych

Umożliwianie tureckim badaczom i przedsiębiorcom uzyskania dostępu do europejskich zasobów wiedzy i finansowania zwiększyło udział tureckich zainteresowanych stron w projektach i programach finansowanych ze środków UE.
Wsparcie dla tureckich MŚP i ich możliwości badawczych
Turcja jest jednym z krajów, które ubiegają się o członkowstwo w UE, a jej naukowa społeczność nawiązała już bliższą współpracę z unijnymi badaczami. Finansowany przez UE projekt TR-Access przyczynił się do przybliżenia tego kraju pod względem naukowym do UE.

Celem projektu było ułatwienie udziału tureckich zainteresowanych stron w projektach realizowanych w ramach szóstego programu ramowego (6PR) poprzez ustanowienie sieci mnożników informacji na terenie kraju. Projekt, koordynowany przez Radę ds. Badań Naukowych i Technologicznych w Turcji (TUBITAK), umocnił przemysł, zachęcając małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) do udziału w projektach UE i połączył wysiłki badawcze odmiennych grup.

Projekt TR-Access z powodzeniem zwiększył świadomość wśród tureckiej społeczności badawczej na temat programów ramowych UE. Korzystając z narzędzi elektronicznych, w ramach serii wydarzeń, wyszkolono kandydatów do projektu pod kątem sporządzania wniosków i zarządzania projektami, przyciągając uwagę setek naukowców i organizacji z całego kraju.

Dodatkowo projekt nadzorował mobilność zasobów ludzkich i pomógł w wydatkowaniu grantów pośród zaangażowanych badaczy na rzecz promowania mobilności. Następnie przeprowadzono szereg audytów technologicznych obejmujących 100 MŚP, aby zarysować ich potencjał badawczy i rozwojowy, wykorzystując wyniki tych audytów podczas trzech warsztatów dla MŚP z myślą o promowaniu programów UE. Do osiągnięć należało także wprowadzenie widocznych udoskonaleń w bazach danych ośrodka badawczego oraz udostępnienie ich w Internecie.

Dzięki działaniom i sesjom szkoleniowym dla badaczy, projekt znacznie ułatwił udział tureckich naukowców w programach ramowych UE. Projekt TR-Access stał się głównym narzędziem służącym do realizacji tego celu i umożliwił lokalnym MŚP, przedstawicielom środowiska akademickiego i przemysłu wkroczenie na arenę UE.

Powiązane informacje

Tematy

Food
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę