Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

BOOST MT — Wynik w skrócie

Project ID: 510482
Źródło dofinansowania: FP6-FOOD
Kraj: Malta

Malta bliżej projektów unijnych

Inicjatywa mająca na celu wdrożenie maltańskich firm i instytucji w projekty UE przynosi bardzo owocne rezultaty.
Malta bliżej projektów unijnych
Malta to niewielki kraj o dużym potencjale. Liczne lokalne organizacje wzięły udział w inicjatywach realizowanych z pomocą środków szóstego programu ramowego (6PR). Finansowany ze środków UE projekt BOOST MT pomagał małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), instytucjom badawczym i organizacjom publicznym w integracji z europejską przestrzenią badawczą (EPB). Jeśli chodzi o piątym program ramowy (5PR), Malta brała udział w zaledwie 44 projektach, głównie za pośrednictwem organizacji publicznych, a w mniejszym stopniu z udziałem sektora prywatnego.

Przy wsparciu Maltańskiej Rady ds. Nauki i Technologii (MCST) w ramach projektu stworzono platformę krajowych zainteresowanych stron zajmujących się działalnością badawczą i innowacjami. W oparciu o nią opracowano nową krajową strategię w zakresie badań i innowacji. Dzięki biuletynom informacyjnym przeznaczonym dla naukowców maltańskich oraz dynamicznej konferencji poświęconej nadchodzącemu 7PR, projekt BOOST MT przyczynił się także do podniesienia świadomości na temat szans w dziedzinie badań i innowacji.

Ponadto, we współpracy z firmą IBM zorganizowano wydarzenia poświęcone nawiązywaniu współpracy z naukowcami z innych krajów, a także dni informacyjne dotyczące różnych obszarów programu ramowego. Przy wsparciu MCST opublikowano przewodnik na temat uczestnictwa w 7PR i zorganizowano warsztaty poświęcone składaniu wniosków i zarządzaniu projektami unijnymi.

Inne ważne inicjatywy to nawiązywanie współpracy w zakresie krajowych punktów kontaktowych (KPK) oraz udostępnienie informatycznych narzędzi do zarządzania, będących wsparciem dla działalności KPK. Na zakończenie 6PR, na 500 złożonych wniosków w projektach unijnych wzięło udział ok. 100 zainteresowanych stron. Dowodzi to ogromnego wkładu, jaki projekt BOOST MT wniósł w tym obszarze.

Powiązane informacje

Tematy

Food
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę