Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Docieranie na południe i wschód

Inicjatywy mające na celu wzmocnienie obecności biur informacyjnych UE w świecie arabskim pozwoliły na znaczne zwiększenie zakresu wymiany informacji na polu badawczym pomiędzy różnymi państwami tego regionu a UE.
Docieranie na południe i wschód
Euro-MEDANet to projekt UE, który umożliwił otwarcie europejskiej przestrzeni badawczej w Jordanie, Maroku i Tunezji. Kolejnym podobnym projektem finansowanym ze środków UE jest projekt "Otwarcie europejskiej przestrzeni badawczej na kraje w basenie Morza Śródziemnego" (Euro-MEDANet2) mający taki sam cel dla Algierii, Egiptu, Libanu i Syrii oraz promujący silne budowanie kontaktów i współpracę Europy z krajami w basenie Morza Śródziemnego. Oba projekty zostały połączone, aby podnieść ich wartość, zwiększyć szanse na budowanie sieci kontaktów oraz wzmocnić wpływ projektu w siedmiu krajach.

Poprzez seminaria szkoleniowe oraz warsztaty uczestnicy nauczyli się przygotowywać oraz składać wnioski o uczestnictwo w projektach UE. Dzięki projektom Euro-MEDANet wzmocniono sieć punktów informacyjnych w krajach docelowych oraz przybliżono sektor rolniczy, przemysłowy i informatyczny z obszaru publicznego i prywatnego do programów ramowych UE.

Aby osiągnąć te cele, w ramach projektu utworzono silną sieć punktów informacyjnych podobnych do krajowych punktów kontaktowych w krajach UE oraz przeprowadzono szkolenia personelu. Dzięki sieci punktów informacyjnych oraz powiązaniu jej z lokalnymi organizacjami rządowymi zapewniono stabilne działanie punktów informacyjnych po zakończeniu projektu. Inne inicjatywy dotyczące punktów informacyjnych podejmowane w ramach projektu uwzględniały identyfikację grup docelowych dla każdego punktu, tworzenie stron internetowych, przygotowywanie materiałów informacyjnych oraz rozpowszechnianie informacji wśród krajowych społecznościach naukowych na temat otwierania punktów informacyjnych.

Dzięki tym działaniom projekty Euro-MEDANet wzmocniły więzi z regionem Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA), uwolniły jego potencjał w zakresie realizowania celów europejskiej przestrzeni badawczej oraz umożliwiły czerpanie korzyści z nowej otwartości. W ten sposób UE otworzyła swoim południowym i wschodnim sąsiadom możliwości w zakresie działalności gospodarczej oraz innowacyjnej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę