Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CELLAID — Wynik w skrócie

Project ID: 5094
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Niemcy

Zwalczanie chorób autoimmunologicznych

Wiele nadziei pokłada się w terapiach komórkowych w kontekście walki z chorobami autoimmunologicznymi. Nowa platforma i inicjatywy w zakresie tworzenia sieci pomogły przekształcić naukę stojącą za metodą leczenia w potencjalne terapie.
Zwalczanie chorób autoimmunologicznych
Dziesiątki chorób autoimmunologicznych, począwszy od choroby Leśniowskiego i Crohna po niedokrwistość złośliwą, nękają ludzkość od stuleci, a nawet współcześnie możliwości ich leczenia są dość mocno ograniczone. Celem projektu Cellaid, finansowanego ze środków UE, było udoskonalenie procesu wynajdowania sposobów leczenia, które przyniosłyby ulgę cierpiącym.

W ramach projektu stworzono platformę komunikacji poświęconą zaangażowaniu europejskich ekspertów i ważnych europejskich instytucji, a także zorganizowano konferencje dotyczące terapii komórkowych, które pozwoliłyby zwalczać choroby autoimmunologiczne. Działania te pomogły instytutom badawczym i powiązanym sieciom w poprawie standaryzacji oceny, diagnozowania i leczenia. Zwracając się do przedstawicieli rządów, partnerzy projektu mieli także na celu wywarcie wpływu na procesy polityczne, aby zwiększyć świadomość istnienia określonych chorób autoimmunologicznych, szczególnie reumatycznych, wśród obywateli UE.

W ramach projektu Cellaid z powodzeniem przeprowadzono trzy sympozja na temat terapii komórkowych w celu zbadania różnych podejść w tym zakresie do leczenia chorób autoimmunologicznych, skupiając się na oczekiwaniach pacjentów i epidemiologii, a także na nauce podstawowej i translacyjnej. Po licznych dyskusjach i analizie danych badawczych, eksperci zidentyfikowali nowe metody leczenia i innowacyjne strategie, które doprowadzą do powstania wykonalnych zastosowań klinicznych. Wyniki projektu i zalecenia, które opublikowano za pośrednictwem odpowiednich kanałów, ostatecznie pomogły w zdefiniowaniu priorytetów w zakresie przyszłych badań.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę