Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ENF 2003 — Wynik w skrócie

Project ID: 511147
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Włochy

Sukces ozdobą EuroNanoForum 2003

Zorganizowane w przededniu rozszerzenia UE w 2004 r., tj. pod koniec 2003 r., forum EuroNanoForum odegrało kluczową rolę w promowaniu gospodarki uwzględniającej nanotechnologię w granicach powiększonej UE.
Sukces ozdobą EuroNanoForum 2003
UE podjęła starania, aby zaprezentować swoje pionierskie podejście do nanonauki oraz nanotechnologii w skali globalnej poprzez zorganizowanie w ostatnich latach serii wydarzeń. Jednym z pierwszych wydarzeń o najbardziej pionierskim charakterze było forum EuroNanoForum 2003 (ENF 2003). Forum odbyło się w grudniu 2003 r. we włoskim Trieście i było żywo promowane przez UE we współpracy z zainteresowanymi stronami z Japonii i Stanów Zjednoczonych.

Wydarzenie skupiło około 1250 delegatów z 47 krajów reprezentowanych przez 210 przedsiębiorców z sektora MŚP, 25 międzynawowych sieci oraz 21 korporacji. Podczas forum dokonano oceny bieżącej sytuacji w okresie rozwoju nanonauki i nanotechnologii w Europie w kontekście międzynarodowym, nawiązując relacje z Japonią, Rosją oraz Stanami Zjednoczonymi.

Wyzwania poruszone w projekcie uwzględniały pokonywanie barier w nanotechnologii, rozpowszechnianie najnowszych danych związanych z tym tematem oraz wspieranie tworzenia sieci kontaktów w europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). Forum ENF 2003 otworzyło również drogę do współpracy badaczy, przedstawicieli rządów oraz przedsiębiorstw z sektora MŚP, podnosząc poziom świadomości na temat znaczenia nanotechnologii.

Ponadto duży nacisk położono na zaangażowanie krajów UE, które dołączyły do wspólnoty w 2004 r., przyspieszenie transgranicznego rozwoju regionalnego oraz zapewnienie technicznego wsparcia krajom Europy Środkowej i Wschodniej.

Cały projekt wspierał przejście z tradycyjnie pojmowanych gałęzi przemysłu do gospodarki opartej na wiedzy, torując postęp w zakresie stosowania i dostosowywania produktów i usług opartych o nanotechnologię. Są to ważne kroki w kierunku dalszego stabilnego rozwoju nowych krajów członkowskich UE oraz rozwoju EPB.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę