Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Pomoc w zakresie finansowania badań w krajach śródziemnomorskich

Aby dopilnować, że postępy w zakresie genomiki przekładane są na wyższy poziom opieki zdrowotnej, naukowcy muszą wiedzieć, jak ubiegać się o dostępne finansowanie projektów. W ramach europejskiej inicjatywy przygotowano szkolenie mające pomóc naukowcom w krajach śródziemnomorskich w przystępowaniu do programów wspierających badania.
Pomoc w zakresie finansowania badań w krajach śródziemnomorskich
Wyrażane były obawy w związku z brakiem udziału krajów śródziemnomorskich w projektach biomedycznych w ramach szóstego programu ramowego (6PR), włączając program Międzynarodowej Współpracy Śródziemnomorskiej (INCO-MED) oraz kraje partnerskie INCO-Mediterranean (INCO-MPC).

Celem projektu finansowanego przez UE "Zdrowie populacji w regionie śródziemnomorskim w obszarze badań postgenomicznych" (Genomed-Health) było uniknięcie tej sytuacji w przyszłości. Partnerzy projektu, organizując warsztaty mające informować badaczy o najnowszych postępach w zakresie badań genomicznych, propagowali także tworzenie sieci obejmujących instytucje mieszczące się na północy Europy oraz ich odpowiedniki na południu kontynentu.

Tematem pierwszych warsztatów było omówienie ewentualnego wpływu błyskawicznych postępów w dziedzinie genomiki oraz analizowanie ich znaczenia dla zdrowia, a zwłaszcza dla krajów w regionie Morza Śródziemnego. Na tej podstawie sformułowano priorytety badawcze w zakresie partnerstwa europejsko-śródziemnomorskiego.

Priorytety opracowane podczas pierwszych warsztatów stały się tematem kolejnych. Głównym celem było wsparcie wybranych sieci w pisaniu wniosków składanych w ramach kolejnych zaproszeń do udziału w programie INCO-MPC. Wsparcie w zakresie treści szkolenia udostępniono w ramach siedmiu posiedzeń towarzyszących.

W związku z ogromnymi postępami w dziedzinie genomiki, bardzo ważne jest, by badania prowadzone w krajach śródziemnomorskich i zakres opieki zdrowotnej w tym zakresie pozostawały na tym samym poziomie. Projekt Genomed-Health dostarczył bardzo solidną platformę udostępniającą naukowcom z regionu śródziemnomorskiego praktyczną pomoc w zakresie uzyskiwania finansowania. Wyniki projektu niewątpliwie zostaną odzwierciedlone we wzroście standardów opieki zdrowotnej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę