Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zapotrzebowanie na zaawansowaną biologię w Turcji

Medycyna może odnieść znaczne korzyści dzięki postępom w dziedzinie obliczeniowej biologii strukturalnej i biomateriałów. Jeden z ośrodków w Turcji poczynił znaczące postępy w tym zakresie.
Zapotrzebowanie na zaawansowaną biologię w Turcji
Takie dyscypliny, jak obliczeniowa biologia strukturalna i biomateriały, mogą zwiększyć zakres naukowych i medycznych zastosowań, umacniając europejską przestrzeń badawczą (EPB) i przyczyniając się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Celem projektu finansowanego przez UE "W kierunku doskonałości w dziedzinie obliczeniowej biologii strukturalnej i biomateriałów" (Cosbiom) było rozwinięcie tych dyscyplin w Centrum Badań nad Polimerami (PRC) w Stambule, w Turcji.

W tym celu zespół projektu nawiązał kontakt z innymi ośrodkami badawczymi w Europie, zwłaszcza w zakresie mobilności przyjezdnych naukowców, badaczy i stypendystów podoktoranckich. Zespół zwiększył możliwości obliczeniowe i eksperymentalne PRC poprzez umocnienie zasobów ludzkich i pomógł ośrodkowi przygotować nowe wnioski projektów UE. W ramach projektu w 2008 r. opracowano i uruchomiono hybrydową infrastrukturę obliczania i sieciowego przetwarzania danych Cosbiom, umożliwiając PRC udostępnianie zasobów i wymianę danych z innymi systemami sieciowego przetwarzania danych biologicznych w Europie.

Internetowy system informacyjny Cosbiom stanowi najważniejsze osiągnięcie projektu, dzięki któremu opracowano nowe metody obliczeniowe w zakresie biologii strukturalnej pozwalające zajmować się ważnymi kwestiami zdrowotnymi. Ułatwił on również stereoselektywną syntezę leków, a także projektowanie i syntezę nowych wielofunkcyjnych polimerów mających zastosowanie w stomatologii i nanotechnologii.

Podsumowując, projekt Cosbiom odegrał istotną rolę w rozwinięciu genomiki pod kątem zastosowań medycznych, podstawowych procesów biologicznych, bioinformatyki, biomateriałów oraz materiałów wielofunkcyjnych. Udzielił wsparcia PRC na wielu płaszczyznach i umiejscowił Turcję na drodze do przystąpienia do potężnej europejskiej platformy poświęconej nauce dla zdrowia. Rozpowszechnienie wyników projektu za pośrednictwem strony internetowej Cosbiom oraz przez szereg publikacji i konferencji powinno zapewnić ciągłość badań w tej dziedzinie dla całej Europy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę