Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ochrona zapisów historycznych

Dokumenty o wadze historycznej można teraz ochronić przed zniszczeniem przy użyciu wielu nowoczesnych materiałów i technik.
Ochrona zapisów historycznych
Starzejące się dokumenty i cenne archiwa historyczne mogą zostać na zawsze utracone, jeżeli osoby i państwa pozostające w ich posiadaniu nie podejmą konkretnych kroków, by je zabezpieczyć. W ramach finansowanego przez UE projektu Papertech opracowano nowe systemy diagnostyczne do oceny stopnia zniszczenia i znaleziono rozwiązania.

W projekcie eksperymentowano z różnymi technikami oceny starzenia się, takimi jak fluorescencja rentgenowska, mikroskopia optyczna, spektroskopia podczerwieni, skaningowa mikroskopia elektronowa i spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (MRJ). Zaadaptowano techniki MRJ do oceny odmian strukturalnych materiałów papierowych, aby stworzyć przenośne, nieinwazyjne urządzenie do pomiaru stopnia degradacji. Uczestnicy projektu Papertech opracowali także przenośny trójosiowy spektrometr wykorzystujący analizę fluorescencyjną rentgenowską z dyspersją energii, a ponadto nieszkodliwe narzędzia do mikroskopii w podczerwieni oraz inne narzędzia, które pomogłyby w realizacji celów projektu.

Pośród innych rezultatów projektu znalazł się nowy test enzymatyczny do badania wrażliwości i odporności papieru, pozwalający na dokonanie dokładnej oceny sposobu, w jaki różne substancje chemiczne mogą go chronić przed uleganiem biodegradacji. Kolejnym było wykorzystanie powłoki polimerowej do wzmocnienia dokumentów archiwalnych, z użyciem kopolimeryzowanych monomerów akrylowych wszczepianych w uszkodzony papier.

Dzięki tym i innym osiągnięciom, które kontrolują właściwości starzejącego się papieru, z powodzeniem zidentyfikowano efektywność procedur ochronnych i konsolidacyjnych projektu. Na koniec, zespół projektu Papertech stworzył wytyczne w zakresie optymalnej diagnostyki, renowacji i konserwacji, w tym działań zapobiegawczych i konserwacyjnych obejmujących zapisy historyczne, pomagając w ten sposób ochronić cenne elementy naszej przeszłości.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę