Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MIMAGE — Wynik w skrócie

Project ID: 512020
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Niemcy

Rola mitochondriów w starzeniu się

Europejskie konsorcjum postawiło sobie za cel odkrycie związku między mitochondrium a starzeniem się. Oczekuje się, że wyniki badania otworzą nowe perspektywy w zakresie projektowania nowych terapii przeciwstarzeniowych.
Rola mitochondriów w starzeniu się
Starzenie się to złożony proces obejmujący wieloczynnikowe interakcje między cząsteczkami i szlaki. Mitochondrialna teoria starzenia się, według której zmiany w organellach wpływają na długość życia komórki i decydują o jej starzeniu, zyskuje coraz więcej zwolenników.

Celem projektu finansowanego przez UE "Rola mitochondriów w ochronnych mechanizmach starzenia się" (Mimage) było dogłębne zrozumienie roli funkcji mitochondrialnych w procesie starzenia się. Partnerów projektu szczególnie zainteresowało zrozumienie mechanizmów, które kontrolują długość życia w systemach biologicznych na poziomie ewolucyjnym.

W tym celu przeanalizowano szereg organizmów eksperymentalnych i systemów hodowli komórkowej na poziomie białka. Zbadano znane szlaki sygnalizowania związane ze starzeniem się, by określić potencjalne powiązanie z funkcją mitochondrialną.

Zbadano też mechanizmy odpowiedzialne za utrzymanie zdrowych i funkcjonalnych mitochondriów, łącznie z efektem modulacji mitochondrialnych reaktywnych gatunków tlenowych (ROS) oraz ograniczeniami żywieniowymi. Dodatkowo, dostępne mutacje o zmodyfikowanej żywotności i fenotypy zbadano pod kątem ich zaangażowania w starzenie się.

W projekcie Mimage zdołano zidentyfikować i zdefiniować powszechne oznaki starzenia, w tym kluczowe białka i ich potranslacyjne modyfikacje lub uszkodzenia związane ze starzeniem. Kontrolę mitochondriów funkcjonalnych powiązano z systemem hierarchicznym, który okazał się związany z kontrolą długości życia. Choć mechanizmy te nie są identyczne dla wszystkich gatunków, ujawniono, że określone moduły molekularne są zachowywane wśród organizmów.

Szlaki zidentyfikowane w projekcie Mimage stanowią potencjalny kierunek poszukiwań odpowiedzi na kwestie związane ze starzeniem.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę