Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

AGEACTION — Wynik w skrócie

Project ID: 512053
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH

Podnoszenie jakości życia osób starszych

W ramach finansowanego ze środków UE projektu naukowcy wspólnie zajęli się problematyką starzenia się w celu poprawienia kondycji zdrowotnej i podniesienia jakości życia osób starszych w Europie.
Podnoszenie jakości życia osób starszych
W większości krajów gwałtownie rośnie odsetek osób starszych, co jest spowodowane coraz wyższymi wskaźnikami średniej długości życia. Z jednej strony uważane jest to za sukces medycyny, z drugiej jednak zachowanie zdrowia i funkcji ruchowych osób starszych oraz zapewnienie im bezpieczeństwa jest pewnym wyzwaniem.Celem finansowanego ze środków UE projektu "Wykorzystanie potencjału badań nad biologicznym starzeniem się" (Ageaction) było zagwarantowanie, że potencjał badań w tej dziedzinie zostanie należycie wykorzystany, a informacje na ten temat szeroko rozpowszechnione. Aby zrealizować te założenia, zorganizowano konferencję, w której udział wzięli naukowcy z całej Europy. Wzmocniono tym samym poczucie wspólnego celu, jakim jest uzyskanie odpowiedniej wiedzy.

Zespół projektu Ageaction skupił się również na medycznych i społecznych aspektach starzenia się. Ściślej rzecz ujmując, członkowie projektu postanowili ujawnić powiązania między biologicznym starzeniem się a mechanizmami stojącymi za wieloma różnymi schorzeniami. Oprócz tego skorelowano starzenie się z takimi czynnikami społecznymi, jak odżywianie, edukacja i styl życia.

Dane te mogą pomóc w dopracowaniu praktyk i technologii wspomagających związanych z poprawianiem kondycji zdrowotnej, ograniczaniem zależności i podnoszeniem jakości życia osób starszych. Najważniejsze informacje na temat szans rozwoju dla badań nad biologicznym starzeniem się oraz badań klinicznych w Europie zostały opublikowane na stronie internetowej projektu.Sukcesem inicjatywy Ageaction było zwiększenie świadomości społecznej, przekazanie informacji decydentom politycznym oraz doprowadzenie do bliższej współpracy między światem nauki i przemysłu na polu starzenia się. Osiągnięcia projektu w kwestii zrozumienia procesu starzenia się powinny przyczynić się do zmaksymalizowania szans na dożywanie starości w dobrym zdrowiu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę