Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EPG — Wynik w skrócie

Project ID: 512061
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Niemcy

Wirtualna platforma do badania chorób zakaźnych

Badania nad chorobami zakaźnymi wymagają multidyscyplinarnego podejścia wykorzystującego zdobycze biologii molekularnej, immunologii i biologii komórki. Uczestnicy finansowanej ze środków UE inicjatywy zrobili znaczący krok w tej dziedzinie, projektując europejski wirtualny instytut genomiki bakteryjnej.
Wirtualna platforma do badania chorób zakaźnych
Głównym celem projektu "Europejski wirtualny instytut genomiki funkcjonalnej patogenów bakteryjnych" (EPG) było stworzenie sieci doskonałości łączącej czołowych europejskich naukowców w dziedzinie chorób zakaźnych wywoływanych patogenami bakteryjnymi. Wśród działań prowadzonych w ramach projektu można wymienić pobudzanie multidyscyplinarnych wspólnych inicjatyw badawczych, stworzenie placówki szkoleniowej oraz wspieranie zastosowań biotechnologicznych.

Uczestnicy sieci EPG postanowili uporządkować ogrom danych genomicznych dotyczących mikroorganizmów i ich żywicieli. Porządkowanie to pozwoliłoby naukowcom badać i analizować zależności między patogenami i bakteriami komensalnymi a ich żywicielami i tkanką, w której bytują.

Integracja danych sprzyjałaby opracowaniu nowych narzędzi diagnostycznych, odkrywaniu nowych środków przeciwzakaźnych oraz celów ich działania. W ramach projektu zorganizowano też szkolenia dla studentów i doktorantów oraz programy wymiany ułatwiające nawiązywanie współpracy międzynarodowej i multidyscyplinarnej.

Sieć EPG stanowi konkurencyjną, międzynarodową platformę wiedzy i technologii, która będzie pomagać w prowadzeniu badań nad chorobami zakaźnymi i przyczyni się do rozwoju innowacji w dziedzinie diagnostyki oraz tworzenia leków i szczepionek.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę