Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

GIANT — Wynik w skrócie

Project ID: 512087
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH

Ostrożne celowanie genowe w leczeniu raka

Pomimo potencjału terapii genowej w leczeniu raka, wciąż istnieje wiele ograniczeń w związku z toksycznością i nieswoistością systemów dostarczania. W ramach europejskiego projektu powołano sieć ekspertów na rzecz rozwoju nowych wektorów "niewidocznych" dla układu odpornościowego, a także swoistych.
Ostrożne celowanie genowe w leczeniu raka
Terapia genowa to obecnie obiecująca strategia do walki z nieuleczalnymi chorobami wrodzonymi i nabytymi. Pomimo potencjału tej metody oraz pojawiających się zastosowań klinicznych, ma ona szereg fundamentalnych wad. Największe trudności związane są z brakiem bezpiecznych i swoistych wektorów do celowania genowego.

Konsorcjum utworzone w ramach projektu finansowanego przez UE "Terapia genowa: zintegrowane podejście do leczenia neoplastycznego" (GIANT) miało na celu wyeliminowanie obecnych wad dostępnych wektorów w terapii genowej.

Zespół projektu GIANT opracował nowatorskie technologie udoskonalania istniejących wirusowych i niewirusowych wektorów, mając na uwadze efektywne celowanie i "niewidzialność" dla układu immunologicznego. Zoptymalizowane wektory przetestowano w ramach badań przedklinicznych i klinicznych pod kątem leczenia raka prostaty u człowieka.

Ponadto, w ramach badań przedklinicznych opracowano i oceniono wiele nowych swoistych dla raka wektorów o ulepszonych właściwościach opartych na wektorach adenowirusowych. Zespół projektu GIANT opracował także nowe systemy testowania dla uzyskania charakterystyki funkcjonalnej tych wirusów, ograniczając w ten sposób eksperymenty na zwierzętach. Co więcej, stworzono strategie na rzecz skutecznego celowania przy użyciu zoptymalizowanych wektorów adenowirusowych ze zdolnością aktywowania i dezaktywowania.

Testy kliniczne prowadzone na odpowiednich modelach, w tym na myszach i pierwotnych komórkach człowieka, ujawniły główne trudności związane z celowaniem genowym in vivo. Testy wykazały efektywność celowania w liniach komórkowych o braku lub niskiej toksyczności. Z kolei zdolność rozmaitych wektorów do rozpraszania, mocowania i penetrowania złożonych struktur była ograniczona w modelu mysim.

Wiedza i zasoby wygenerowane w ramach projektu GIANT stanowią podstawę dla rozwoju innowacyjnych prób i wektorów do leczenie różnego rodzaju nowotworów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę