Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EMBRACE — Wynik w skrócie

Project ID: 512092
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Niemcy

Uniwersalna i integracyjna platforma bioinformatyczna

Zintegrowanie dostępnej wiedzy biologicznej jest podstawowym wymogiem w dziedzinie biologii systemowej. Europejscy naukowcy powołali zintegrowaną, obszerną sieć mającą funkcjonalnie połączyć wszystkie dostępne zasoby bioinformatyczne.
Uniwersalna i integracyjna platforma bioinformatyczna
Współczesna biologia wymaga zintegrowania heterogenicznych danych z wielu różnych źródeł, w tym wysokowydajnych dziedzin, jak genomika, proteomika, oraz klasycznej biochemii ukierunkowanej i biologii molekularnej. Efektywna integracja tych danych doprowadzi do stworzenia komórkowej perspektywy biologii systemowej. Pomimo gwałtownego rozwoju bioinformatyki, która usprawnia przetwarzanie, walidację i integrację danych, wciąż brakuje wspólnego, zintegrowanego sposobu na organizację dostępnej wiedzy.

Projekt finansowany przez UE "Europejski model na rzecz badań bioinformatycznych i wspólnej edukacji" (Embrace) zainicjowano przede wszystkich w celu nawiązania współpracy i włączenia do sieci dostępnych europejskich grup zajmujących się informatyką w nawiązaniu do nauk biomolekularnych. Biolodzy zarówno ze środowiska akademickiego, jak i komercyjnego połączyli siły w ramach projektu Embrace, aby dokonać integracji, optymalizacji i wymiany narzędzi i zasobów informacyjnych ze swoich dziedzin.

Odizolowane dotąd europejskie grupy i zasoby nawiązały silną współpracę na rzecz gromadzenia, udostępniania i organizowania szerokiego zakresu informacji biomolekularnych. Wiele narzędzi i baz danych udostępnionych przez Europejski Instytut Bioinformatyki (EBI) wykorzystano i zastosowano, aby zintegrować te heterogeniczne informacje. Utworzono wspólny interfejs o zdefiniowanych standardach, a następnie dokonano jego walidacji na rzecz przedłożenia i zintegrowania rozproszonych i różnorodnych informacji. Platforma ta jest dostępna dla europejskiej opinii publicznej.

Naukowcy z zespołu Embrace śledzili i wykorzystywali postępy w dziedzinie informatyki, a następnie opracowali nowatorskie narzędzia i interfejsy programowe w dziedzinie bioinformatyki. Dodatkowo grupy zainteresowane bioinformatyką należące do projektu Embrace i spoza niego miały możliwość uczestniczenia w szkoleniach związanych z tworzeniem i stosowaniem rozmaitych narzędzi.

Zespół zdołał utworzyć podstawową infrastrukturę na rzecz powszechnej i szeroko zakrojonej integracji danych i zasobów biologicznych. Nowa ontologia EDAM (Dane i metody EMBRACE) wykorzystana jako standardowy sposób tworzenia dopisków jest również ogólnodostępna w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) przy EBI (EMBL-EBI).

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę