Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

IMPRESMAN-COEUR4LIFE — Wynik w skrócie

Project ID: 512108
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Niemcy

Globalna współpraca na rzecz nauk przyrodniczych

W ramach inicjatywy UE na rzecz umocnienia współpracy międzynarodowej w dziedzinie zdrowia i nauk przyrodniczych na całym świecie utworzono znacznie więcej możliwości, by sprostać wyzwaniom na tym polu.
Globalna współpraca na rzecz nauk przyrodniczych
Kraje rozwijające się odniosły znaczne korzyści z udziału w projektach finansowanych przez UE, podczas gdy UE usilnie zachęca do tego typu współpracy. Finansowany przez UE projekt Impresman-Coeur4life bardziej niż kiedykolwiek przybliżył organizacje w dziedzinie nauk przyrodniczych, biotechnologii i genomiki tych krajów do UE. Dostosowano mechanizmy w zakresie zwiększania potencjału zarządzania projektami oraz interaktywnych badań do potrzeb każdego kraju spoza UE zaangażowanego w realizację projektu.

W szczególności w projekcie uwzględniono wyjątkowe badania w dziedzinie nauk przyrodniczych oraz określone potrzeby szkoleniowe według kraju, opracowując dostosowane do potrzeb moduły szkoleniowe. W celu udoskonalenia szkoleń potrzeby te przeanalizowano w oparciu o szczegółowe rozmowy informacyjne z wieloma zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w badania w zakresie nauk przyrodniczych, takimi jak decydenci, przedstawiciele rządu, przedsiębiorcy oraz administratorzy badań.

W ramach projektu Impresman-Coeur4life opracowano cenne zalecenia na rzecz stymulacji współpracy międzynarodowej i rozpowszechniono je poprzez agencje badawcze i inne tego typu instytucje. Wykazano, w jakim stopniu kultura zarządzania badaniami różni się w zależności od kraju oraz nawiązano nowe partnerstwa, dokonując transferu dobrych praktyk w celu podniesienia standardu współpracy badawczej w dziedzinach nauk przyrodniczych i zdrowia (LSH).

Pośród najistotniejszych osiągnięć projektu znalazła się udana organizacja dziesięciu 3-dniowych warsztatów interaktywnych, które odbyły się w Brazylii, Kostaryce, Rosji, Afryce Południowej i na Ukrainie. Szkolenie, warsztaty i materiały dostarczone przez zespół projektowy pomogły społecznościom LSH w krajach docelowych uczestniczyć w projektach UE i przenieść współpracę na wyższy poziom.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę