Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

DIAMONDS — Wynik w skrócie

Project ID: 512143
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Belgia

Ontologia na rzecz cyklu komórkowego

Ilość zgromadzonych informacji na temat biochemii związanej z cyklem komórkowym jest zbyt obszerna, by można było nimi operować przy użyciu tradycyjnych metod. Europejscy naukowcy skupili się na opracowaniu podstawowego modelu procesu przy użyciu nowatorskiego podejścia zintegrowanego.
Ontologia na rzecz cyklu komórkowego
Wykorzystując podejście systemowe, uczestnicy projektu "Wyspecjalizowana integracja i modelowanie nowych danych i wcześniejszej wiedzy dla potrzeb biologii systemowej" (Diamonds) przyjrzeli się jednemu z najbardziej fundamentalnych procesów w biologii – cyklowi komórkowemu. Właściwa regulacja ma zasadnicze znaczenie dla przetrwania komórki, a rozkład najmniejszych elementów może być przyczyną wielu chorób, łącznie z rakiem.

Zespół projektu Diamond zbadał cykl komórkowy człowieka i gatunku Arabadopsis, a także drożdży piekarskich i grzybów Schizosaccharomyces pombe, wykorzystując metody mokre. Aby zasymulować, jak cykl komórkowy różni się w zależności od warunków, stworzono zintegrowaną platformę obejmującą wybieranie danych, modelowanie i symulację.

Głównym celem inicjatywy finansowanej przez UE było stworzenie modelu podstawowego i użycie go do opracowania dalszych eksperymentów, z których dane zostałyby wykorzystane do ukształtowania bardziej dopracowanego modelu. Dzięki wykorzystaniu czterech organizmów modelowych, dałoby się zintegrować z systemem międzygatunkowe różnice szlaków i genomikę porównawczą.

Naukowcy z powodzeniem ustanowili model cyklu komórkowego w czterech różnych gatunkach. Początkowo dane obejmowały profilowanie na poziomie transkryptów i dane proteomiczne. Zespół opracował także narzędzie do symulacji, by umożliwić użytkownikom uzyskanie dostępu do ontologii na temat cyklu komórkowego.

W przyszłości model ten ewoluuje dzięki porównaniu powtórzeń w modelowaniu danych, dalsze eksperymenty i jego aktualizację. Cykl komórkowy to fundamentalny proces, zachowany u wszystkich gatunków, który ma znaczenie w produkcji żywności i bioenergii, a także środków farmaceutycznych pochodzenia organicznego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę