Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Profilaktyka i diagnostyka boreliozy

Wykorzystanie genomiki bakteryjnej do identyfikacji antygenów immunogennych może pomóc w stworzeniu profilaktycznych szczepionek przeciw wielu chorobom. Europejskie konsorcjum powzięło takie właśnie środki na rzecz zapobiegania i diagnozowania boreliozy.
Profilaktyka i diagnostyka boreliozy
Borelioza, inaczej zwana chorobą z Lyme, przenoszona jest przez kleszcze zakażone bakterią z rodzaju Borrelia. Choroba objawia się jako zaburzenie wieloukładowe, atakując różne narządy, w tym skórę, układ mięśniowo-szkieletowy, serce i układ nerwowy. Opóźnione lub niewłaściwe leczenie może doprowadzić do wystąpienia poważnych symptomów, co stwarza konieczność opracowania metod wczesnego diagnozowania i profilaktyki szczepiennej.

Celem projektu BOVAC finansowanego przez UE było zidentyfikowanie nowych markerów do wczesnego prognozowania boreliozy i ostatecznie opracowanie szczepionki profilaktycznej. W pierwszej kolejności partnerzy projektu przeprowadzili serologiczne badania przesiewowe antygenów uzyskanych z surowicy pacjentów chorych na boreliozę w celu zidentyfikowania potencjalnych markerów diagnostycznych.

Przeprowadzono badanie przesiewowe na całym genomie, aby dokonać prognozy i zidentyfikować białka z rodzaju Borrelia, które mogą pełnić funkcję markerów w diagnozowaniu, oraz miejsc docelowych w nabyciu odporności przeciw chorobie z Lyme. Poprzez adnotację genomu rodzaju Borrelia afzelii naukowcy zidentyfikowali najpowszechniejsze potencjalne antygeny zaangażowane w patogenezę choroby.

W projekcie BOVAC nie tylko ujawniono podstawowe informacje o mechanizmach stojących za boreliozą, ale także stworzono podwaliny pod opracowanie szczepionki, która przyniesie ogromne korzyści społeczne.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę