Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PERCATECH — Wynik w skrócie

Project ID: 512629
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Francja

Doskonalenie hodowli okonia

W ramach europejskiego projektu wyhodowano młode osobniki okonia europejskiego (Perca fluviatilis). Było to częścią finansowanej ze środków UE inicjatywy, nakierowanej na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz na umożliwienie im prowadzenia zróżnicowanych działań.
Doskonalenie hodowli okonia
Zespół projektu "Hodowla młodych osobników okonia europejskiego dzięki usprawnionej reprodukcji i hodowli larw" (Percatech) pomógł w prowadzeniu procesów wylęgania i rozwijaniu szkółek, co może być doskonalone przez MŚP w celu rozszerzania zrównoważonej hodowli Perca fluviatilis. Zespół musiał pokonać kilka przeszkód; jedną z nich była ograniczona dostępność młodych osobników spowodowana niską intensywnością rozmnażania, zawężonego do wczesnej wiosny. Aby doprowadzić do złożenia tarła poza tym okresem, naukowcy zbadali rolę parametrów środowiskowych, odżywczych i związanych z populacją w opóźnianiu naturalnego okresu rozrodczego.

Pierwszym celem zespołu projektowego było jak najskuteczniejsze zarządzanie stadem rozpłodowym. Zbadano techniki zamrażania nasienia Perca fluviatilis, co umożliwiłoby jego przechowywanie. Zmniejszono również wysoką śmiertelność wśród dorosłych osobników rozpłodowych w okresie tarła poprzez wskazanie optymalnych warunków, zwłaszcza dotyczących karmienia. Konsorcjum skupiło się również na hodowli udomowionej odmiany cechującej się lepszym współczynnikiem przyrostu. Porównano przyrost trzech pokoleń złowionego młodego rocznika Perca fluviatilis hodowanego w specjalnych warunkach.

Dokładnie oceniono przyrost wydajności, uwzględniając przy tym hodowlę wyłącznie żeńskiej populacji uzyskanej dzięki osobnikom żeńskim, które poprzez zastosowanie hormonów stały się męskimi osobnikami rozrodczymi. Naukowcy zbadali również hodowlę odmian mieszańcowych okonia europejskiego (Perca fluviatilis) i okonia żółtego (Perca flavescens), mogli więc porównać przyrost odmian mieszańcowych z przyrostem osobników czystego gatunku w specjalnych warunkach hodowlanych.

Oprócz tego wyhodowano na dużą skalę populację triploidów oraz przeprowadzono ocenę wzrostu wydajności w ramach hodowli populacji diploidów i triploidów; triploidy to ryby, które zamiast zwyczajnych dwóch mają trzy kompletne zestawy chromosomów. Na dodatek naukowcy ocenili koszty hodowli młodych osobników okonia w odniesieniu do różnych strategii hodowlanych i różnych kontekstów społeczno-gospodarczych.

Dzięki pracy wykonanej w ramach projektu Percatech obywatele UE będą mieli dostęp do nowego źródła białka zwierzęcego, a gospodarstwa rybne i MŚP znajdą nowe źródło dochodu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę