Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CHIMERIC VACCINES — Wynik w skrócie

Project ID: 512864
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Austria

Uniwersalna szczepionka przeciw grypie

Europejscy badacze zajęli się aktualnym problemem wybuchów epidemii grypy. Z powodzeniem opracowali szczepionkę mającą potencjalne zastosowanie w walce przeciw grypie ptasiej i ludzkiej.
Uniwersalna szczepionka przeciw grypie
Coroczne epidemie wirusa grypy charakteryzują się dużą zmiennością i zakażalnością. Wysokie tempo mutacji wirusa wymaga nieustannego rozwoju szczepionek chroniących przed chorobami grypopodobnymi.

W tym celu powstał projekt finansowany przez UE "Przygotowanie wirusa grypy delNS1 do roli nośnika obcych antygenów" (Chimeric Vaccines), który skupił się na rozwoju nowej chimerycznej szczepionki przeciw grypie ptasiej i ludzkiej. Naukowcy wykorzystali atenuowany, niereplikujący wektor wirusowy grypy do ekspresji antygenów z delecją czynnika immunosupresyjnego NS1.

Na początku wektor został zoptymalizowany, by dokonać skutecznej ekspresji antygenów obcych patogenów. Partnerzy projektu opracowali narzędzie oparte na genetyce odwrotnej, które umożliwiło szybkie i skuteczne wygenerowanie nowych konstrukcji wirusowych. Szereg konstrukcji przetestowano pod kątem skutecznej ekspresji obcych antygenów oraz stabilności wektorowej.

W oparciu o sekwencje uzyskane z wirusów grypy ptasiej i ludzkiej, naukowcy zapowiedzieli obiecujące immunogenne epitopy, które następnie poddano ekspresji przez wektory wirusowe delNS1. Potencjał tych wektorów pod względem immunogenności i bezpieczeństwa został zweryfikowany w odpowiednich modelach zwierzęcych.

Chimeryczną szczepionkę opracowaną w ramach projektu zgłoszono do procedury patentowej, przybliżając się o krok do wprowadzenia jej na rynek. Co ważne, wykazano, że wektor delNS1 może zostać potencjalnie wykorzystany do wytworzenia elastycznej szczepionki chimerycznej, która przyniosłaby korzyści w walce z wieloma chorobami.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę