Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe podejście do celiakii

Wyniki multidyscyplinarnych badań wykorzystujących chemię, genetykę i immunologię znajdują zastosowanie w profilaktyce i leczeniu wyniszczającej choroby, jaką jest celiakia.
Nowe podejście do celiakii
Celiakia, choroba autoimmunologiczna jelita cienkiego, odpowiada za przykre dolegliwości u pacjentów w całej Europie, a także za poważne objawy u dzieci i osób cierpiących na jej formę przewlekłą. Pacjenci zmuszeni są do stosowania bardzo restrykcyjnej diety bezglutenowej. Celem finansowanego przez UE projektu Cdeussa było zwiększenie skuteczności zapobiegania i leczenia oraz ulepszenie opieki medycznej w odniesieniu do tej choroby.

W ramach projektu skupiono się na powiązaniu różnych obszarów badawczych dotyczących choroby, w tym genetyki, immunologii I chemii zbóż, uwzględniając fakt, że zboża mają silny wpływ na postępowanie choroby. Nowe podejście obejmowało także uwzględnienie kwestii społecznych I klinicznych, takich jak epidemiologia, medycyna prewencyjna I medycyna lecznicza.

Aby zrealizować swoje założenia, zespół projektu stworzył platformę obejmującą 110 członków z 28 krajów europejskich poświęconą takim dziedzinom, jak zdrowie publiczne, etyka, genetyka, immunologia, żywienie I zarządzanie. Opublikowano także najnowsze dane na temat celiakii w celu pokierowania przyszłymi badaniami w Europie, skupiając się na bardziej efektywnej profilaktyce I leczeniu. Wraz z inicjatywą ruszyła kampania mająca zwiększyć świadomość wśród obywateli, której celem było zwrócenie uwagi na to dość powszechne, jednak często nierozpoznawane schorzenie.

Dodatkowo, zespół zorganizował dwa warsztaty w 2006 r., które zgromadziły ważnych ekspertów I strony zainteresowane tym zagadnieniem, począwszy od lekarzy po organizacje pacjentów. Temat przewodni pierwszych warsztatów brzmiał: "Zintegrowana wiedza na temat celiakii: identyfikacja I możliwości", podczas gdy drugie skupiły się na nowych strategiach badawczych na rzecz leczenia choroby I jej zapobiegania. Podczas warsztatów zgłębiano genetyczne czynniki warunkujące występowanie choroby, tryb życia I szlaki immunologiczne w jej profilaktyce, jak również nowe strategie lecznicze I opracowanie modelu zwierzęcego odwzorowującego wrażliwość na gluten.

Podsumowując, w ramach projektu próbowano poprawić jakość życia Europejczyków poprzez lepsze zapobieganie, diagnozowanie I leczenie celiakii, a także podniesienie standardów opieki zdrowotnej. Wyniki projektu mogą przynieść ulgę tysiącom Europejczyków, udostępniając najnowsze dane pozostałej części świata dla dobra ogółu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę