Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PNS-EURONET2 — Wynik w skrócie

Project ID: 518174
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Włochy

Walka z chorobami neurologicznymi

U chorych na raka występuje określona grupa objawów neurologicznych, mogących potęgować problemy zdrowotne. Leczenie i diagnozowanie tych zespołów stanie się skuteczniejsze dzięki obszernej bazie danych na ich temat.
Walka z chorobami neurologicznymi
Neurologiczne zespoły paranowotworowe (PNS), które oddziałują na układ nerwowy u chorych na raka, mogą być silnie wyniszczające i znacznie pogarszać jakość życia. Celem projektu finansowanego przez UE "Tworzenie europejskiej sieci na rzecz neurologicznych zespołów paranowotworowych (PNS)" (PNS-EURONET2) było ulepszenie bazy wiedzy na temat zespołu chorób, a tym samym rozszerzyć możliwości leczenia.

Sieć zajęła się nadzorem wprowadzania oraz kontrolą jakości danych, które wprowadzano do głównej bazy danych na temat PNS. Dzięki sieci udało się zidentyfikować powiązania pomiędzy PNS, typami nowotworów i określonymi przeciwciałami przeciwneuronalnymi, a także udokumentować poprzednio nierozpoznane PNS i zbadać kwestie kliniczne w ramach badań prospektywnych.

Poprzez konsolidację banków próbek surowicy krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego i limfocytów pobranych od pacjentów, zespół projektu usprawnił testy przeciwciał i zidentyfikował nowe przeciwciała przeciwneuronalne pomocne w diagnozowaniu. Dla potrzeb nowej bazy danych opracowano listę wszystkich typów PNS i innych zespołów związanych z rakiem, dzięki czemu można było dokonać cennych obserwacji.

W ten sposób zespół projektu zdołał na przykład określić, że w 65% przypadków PNS poprzedzają wykrycie nowotworu. Innym cennym odkryciem było to, że pacjentów cierpiących na zwyrodnienie móżdżkowe, u których występowały przeciwciała anty-Yo, dotykało bardziej rozległe upośledzenie niż osoby o innych przeciwciałach onkoneuronalnych. Dodatkowo ujawniono, że sterydy to najbardziej powszechne leki immunomodulacyjne, po których wydzielana jest wysoka dawka immunoglobulin, następuje wymiana plazmy i immunosupresja.

Co więcej, dzięki bazie danych zaobserwowano prewalencję każdego z zespołów, co potwierdziło, że zwyrodnienie móżdżkowe i neuronopatia czuciowa to najpowszechniejsze z PNS. Konsolidacja zasobów badawczych i eksploatacja bazy danych naukowych pozwoliły dokonać tych i wielu innych odkryć. Wyniki już teraz pomagają w diagnozowaniu tego rodzaju chorób, uruchomiając mechanizm poszukiwania lepszych możliwości leczenia.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę