Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe metody hodowli roślin leczniczych

Finansowane przez UE konsorcjum opracowało technologię podwójnej haploidalności na potrzeby hodowli roślin ozdobnych i leczniczych. Celem było szybsze i opłacalne wyprodukowanie roślin homozygotycznych.
Nowe metody hodowli roślin leczniczych
Rośliny lecznicze tworzą w skali globalnej wielomiliardowy rynek, natomiast konieczność lepszego zdefiniowania leków ziołowych i żywności skłania do ulepszenia istniejących technologii hodowlanych. Braki środków państwowych na te cele doprowadziły do powołania pierwszej wspólnej inicjatywy zrzeszającej instytuty badawcze i kilka małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z całej Europy.

Celem projektu finansowanego przez UE "Nowatorska technologia podwójnej haploidalności w hodowli roślin ozdobnych i leczniczych" (Haplotech) było szybsze, lepsze i tańsze wyprodukowanie udoskonalonych i przyjaznych dla środowiska odmian. W tym celu partnerzy projektu opracowali innowacyjne technologie, chcąc uzyskać czyste linie homozygotyczne do hodowli ważnych wyselekcjonowanych roślin ozdobnych i leczniczych.

Konwencjonalne procedury hodowli wsobnej wymagają sześciu pokoleń do uzyskania całkowitej homozygotyczności. Natomiast metoda podwójnej haploidalności pozwala osiągnąć to w jednym pokoleniu. Haploidalne komórki roślin produkowane są z pyłku kwiatowego lub komórek jajowych lub z innych komórek gametofitu. Następnie, poprzez indukowane podwajanie chromosomu powstaje podwójna komórka haploidalna, z której można wyhodować roślinę o podwójnej haploidalności. Wśród celów projektu Haplotech znalazło się zidentyfikowanie warunków i opracowanie metod w zakresie tworzenia podwójnej haploidalności w roślinach ozdobnych i leczniczych.

Scharakteryzowano warunki wzrostu 10 wybranych gatunków, a następnie opisano rozwój rozrodczy elementów żeńskich i męskich – gametofitów. Opracowano protokoły dla roślin o podwójnej haploidalności u gatunków nieposiadających protokołów.

Homozygotyczne podwójne komórki haploidalne wyprodukowane w ramach projektu Haplotech wykorzystano w programie hodowlanych partnerów z MŚP; oczekuje się, że przyspieszą one stworzenie nowych odmian w najkrótszym jak dotąd czasie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę