Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ochrona historycznych budynków przed trzęsieniami ziemi

Budowle i pomniki historyczne w basenie Morza Śródziemnego zagrożone są zniszczeniem wskutek aktywności sejsmicznej. Finansowanie ze środków UE pozwoliło naukowcom zastosować nowoczesne metody ochrony przeciwsejsmicznej do istniejących konstrukcji.
Ochrona historycznych budynków przed trzęsieniami ziemi
Regiony Morza Śródziemnego i Bałkanów są szczególnie narażone na aktywność sejsmiczną. Na przestrzeni kilku ostatnich stuleci, południowa część Europy doświadczyła kilku poważnych, niszczycielskich trzęsień ziemi, poza tysiącami mniejszych.

Jednocześnie, region ten to istny skarbiec budowli i pomników historycznych. Począwszy od starożytnych konstrukcji, takich jak rzymskie Koloseum i budowle ateńskiego Akropolu, po budynki z epoki bizantyjskiej i wiele więcej, Europa Południowa jest ośrodkiem historii kultury jakże wartej zachowania.

Odwracalne technologie mieszane (RMT) są powszechnie stosowane w konstrukcji nowych budynków. RMT są odwracalne w tym sensie, że w razie konieczności mogą zostać w pełni zdemontowane. Określenie mieszane z kolei wynika stąd, że łączą części składowe z różnych materiałów lub metody konstrukcji w jedną strukturę na rzecz najbardziej optymalnego wykorzystania wszystkich właściwości w surowych warunkach, łącznie z aktywnością sejsmiczną.

Istniejącym konstrukcjom brakuje podstawowej ochrony antysejsmicznej, która obecnie w nowym budownictwie stanowi normę. Europejscy naukowcy podjęli się zastosowania projektowania opartego na postulowanych właściwościach użytkowych (PBD), aby chronić budowle i pomniki historyczne po raz pierwszy przy użyciu RMT, opracowując jednocześnie kodyfikację pozwalającą postępować zgodnie z Eurokodami dla strukturalnych wyrobów budowlanych.

Finansowany ze środków UE projekt "Ochrona sejsmiczna budynków historycznych w oparciu o odwracalne technologie mieszane" (Prohitech) umożliwił konsorcjum dokonanie znacznych postępów w zakresie najnowocześniejszej ochrony antysejsmicznej budowli i pomników historycznych.

Konsorcjum Prohitech przeprowadziło szeroko zakrojoną analizę istniejących technik i technologii oceny szkód, aby zidentyfikować problemy wymagające innowacyjnego podejścia. Naukowcy podjęli próbę zdefiniowania opcji w zakresie odwracalnych strategii interwencyjnych, jak również prawodawstwa w sprawie aktywności sejsmicznej.

Badacze skupili się na właściwościach materiałów i systemów ochronnych, w tym działaniach eksperymentalnych, by dokonać oceny nowych technik RMT.

Zespół projektu Prohitech położył nacisk na poszerzenie wiedzy i podnoszenie świadomości ze strony inżynierów, badaczy i władz w kontekście wykorzystania zaawansowanych materiałów w celu opracowania odwracalnych i przyjaznych dla środowiska technologii.

Realizacja koncepcji Prohitech może pomóc w zapewnieniu integralności strukturalnej bogactwa kulturalnego w postaci budowli i pomników historycznych w obliczu potencjalnie niszczącej aktywności sejsmicznej w basenie Morza Śródziemnego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę