Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PROMET — Wynik w skrócie

Project ID: 509126
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Grecja

Ochrona metalowych artefaktów przed korozją

Region Morza Śródziemnego to skupisko licznych muzeów i miejsc historycznych, w których znajduje się wiele metalowych przedmiotów pozwalających na bezcenny kontakt z przeszłością. Dzięki finansowaniu ze środków UE opracowano nowoczesne metody na rzecz ich ochrony przeciw korozji i monitorowania.
Ochrona metalowych artefaktów przed korozją
Metalowe przedmioty z okresu fenickiego, helleńskiego, rzymskiego i islamskiego są świadectwem całego dziedzictwa kulturowego. Niestety, przedmioty te ulegają korozji wskutek wysokiej wilgotności i obecności soli morskiej w powietrzu.

Niechronione, mogą ulec całkowitej mineralizacji. Tradycyjne systemy ochronne stosowane w krajach północnych zwykle nie są odpowiednie dla tego rodzaju klimatu.

Rozpiętość metalowych zbiorów w połączeniu z ograniczeniami gospodarczymi krajów, które się nimi opiekują, uniemożliwiają przechowywanie przedmiotów w obszarach chronionych przed oddziaływaniem środowiska. Kwestie kosztów ograniczają także możliwości kustoszy i konserwatorów w zakresie opracowywania nowych i odpowiednich technik ochronnych.

Celem specjalistów ds. konserwacji jest opracowanie spójnej polityki odnawiania i ochrony zabytkowych przedmiotów metalowych z wykorzystaniem innowacyjnych systemów ochrony przeciwkorozyjnej w połączeniu z najnowocześniejszymi technologiami przenośnymi do oceny stopnia skorodowania.

Dzięki finansowaniu projektu Promet ze środków UE, konsorcjum miało możliwość opracowania i przetestowania inhibitorów korozji i powłok, a także fizycznego naparowywania próżniowego (PVD) oraz produkcji warstw ochronnych w procesie wspomaganego plazmowo chemicznego osadzania powłok z fazy gazowej (CVD).

Dodatkowo, opracowano nowe strategie monitorowania korozji w oparciu o indukowaną laserowo spektroskopię emisyjną (LIBS) oraz fluorescencję mikrorentgenowską (micro-XRF), dwie supernowoczesne techniki na rzecz nieniszczącej analizy elementarnej składu chemicznego próbki.

Testy korozyjne w komorach klimatycznych w połączeniu z oceną naturalnego starzenia pozwoliły naukowcom na porównanie wydajności różnych systemów ochronnych poddanych badaniu. Wśród ocenianych przedmiotów znalazły się artefakty z muzeów archeologicznych i wykopalisk, a także zbiory monet i rycerskie zbroje.

Dalsze doświadczenia prowadzone przez partnerów projektu Promet powinny potwierdzić słuszność koncepcji i wyników projektu, dostarczając długofalowych ocen i pomagając w ten sposób społeczności konserwatorów poprzeć przyjęcie nowych metod bez zastrzeżeń.

Koncepcje projektu Promet mają potencjał pozwalający na szerokie zastosowanie warstw ochronnych i wprowadzenie niskokosztowej oceny korozji zbiorów archeologicznych i historycznych realizowanej na miejscu.

Mogą one zapewnić ochronę niezwykłego dziedzictwa kulturowego w postaci przedmiotów metalowych w regionie Morza Śródziemnego podlegających korozji wskutek wysokiej wilgotności i słonej wody.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę