Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe aspekty zespołu stresu pourazowego

Oczekuje się, że analiza wielowymiarowa zespołu stresu pourazowego (PTSD) przeprowadzona przez europejskich naukowców usprawni ocenę ryzyka i diagnozowanie choroby.
Nowe aspekty zespołu stresu pourazowego
PTSD odnosi się do zaburzenia lękowego wywoływanego przez rozmaite psychologicznie traumatyczne doświadczenia. Jest to najbardziej powszechne związane z wojną zaburzenie psychiczne dotykające weteranów walk i inne osoby narażone na stres wojenny.

Zamierzeniem finansowanego ze środków UE projektu "Psychobiologia zespołu stresu pourazowego" (PBPTSD) było zrozumienie charakterystyki, podtypów i czynników ryzyka PTSD, w celu ulepszenia diagnostyki i profilaktyki tego zaburzenia.

Partnerzy projektu ocenili odpowiednie parametry psychologiczne, biochemiczne, endokrynologiczne, genetyczne, fizjologiczne i antropometryczne w różnych grupach badanych płci męskiej. Badanie obejmowało pacjentów z PTSD związanym ze strefą wojenną, pacjentów z remisją, osoby narażone na działania wojenne niecierpiące na PTSD oraz osoby zdrowe do badań kontrolnych. W psychologicznej części badania uczestniczyły również kobiety.

Pomiary biologiczne zostały przeprowadzone na osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA) i obejmowały receptor kortyzolowy i jego polimorfizm genowy, antropometrię, skład ciała, stan lipidów, insulinooporność, a także zaburzenia snu (koszmary senne).

Wyniki wykazały, że funkcje neurokognitywne, samokontrola i wyższe funkcje wykonawcze są niższe w grupie osób z PTSD. Cechy te zdawały się definiować indywidualną odporność w sytuacjach ekstremalnego stresu. Co więcej, wyższy poziom inteligencji i funkcjonowania pamięci okazały się głównymi czynnikami neurokognitywnymi chroniącymi przed wystąpieniem PTSD po traumatycznym zdarzeniu. Podsumowując, odkrycia PBPTSD sugerują, że podczas oceny czynników ryzyka należałoby uwzględniać cechy charakteru i funkcje neurokognitywne.

Badanie PBPTSD ujawniło nowe zmienne psychologiczne i biologiczne, które przyczyniają się do występowania PTSD i mogą być wykorzystywane do efektywnego wykrywania choroby. Oczekuje się, że wdrożenie tych zmiennych do programu oceny ryzyka pozwoli przewidywać prawdopodobieństwo wystąpienia PTSD.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę