Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MULTIBROK — Wynik w skrócie

Project ID: 510315
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Rumunia

Praca zespołowa w dziedzinie nanokompozytów w Europie Południowo-Wschodniej

Wiele krajów Europy Południowo-Wschodniej stara się rozwijać swoją działalność badawczo-technologiczną w zakresie nanokompozytów. Środki UE pozwoliły zorganizować w regionie wydarzenia mające na celu pobudzenie współpracy w tej dziedzinie.
Praca zespołowa w dziedzinie nanokompozytów w Europie Południowo-Wschodniej
Liczne małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), ośrodki badawcze i organizacje przemysłowe z Bułgarii, Chorwacji, Grecji, Węgier, Mołdawii, Rumunii, Słowenii i Turcji zajmują się badaniem polimerów, włókien syntetycznych i klejów.

Współpraca między tymi organizacjami była jednak ograniczona ze względu na brak odpowiedniego systemu tworzenia sieci kontaktów.

Centrum Współpracy Technologicznej i Przemysłowej (CCTI) w Rumunii, posiadające bogate doświadczenie w dziedzinie wspierania współpracy badawczej, zainicjowało projekt Multibrok.

Celem inicjatywy było zorganizowanie trzech imprez pośrednictwa z udziałem 35-40 firm z Rumunii i innych krajów. Każda z imprez obejmowała sesje plenarne, na których przedstawiono projekt, równoległe sesje, na których firmy prezentowały własną działalność i swoje pomysły na projekty, oraz rozmowy dwustronne poświęcone konkretnym zagadnieniom związanym z projektem.

Na podstawie wcześniejszych doświadczeń CCTI oczekiwało, że każda z imprez zaowocuje sześcioma – ośmioma nowymi pomysłami i partnerstwami. Aby zapewnić jak najszerszą współpracę, propozycje projektów musiały być oparte na partnerstwie między badaniami a przemysłem przy udziale koordynującego MŚP oraz co najmniej czterech krajów.

Projekt Multibrok doprowadził do nawiązania współpracy przez MŚP, firmy i instytuty badawcze z Europy Południowo-Wschodniej, zajmujące się nanokompozytami związanymi z polimerami, włóknami syntetycznymi i klejami. Możliwości w zakresie współpracy powinny przyczynić się podniesienia poziomu badań w krajach uczestniczących oraz potencjalnie znaleźć ważne zastosowania komercyjne.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę