Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Usuwanie pęknięć w sieciach kanalizacyjnych

W starszych sieciach kanalizacyjnych często dochodzi do powstawania drobnych spękań rur. Finansowany ze środków UE zespół badawczy stworzył system wspierania decyzji (DSS) w celu ułatwienia prowadzenia napraw.
Usuwanie pęknięć w sieciach kanalizacyjnych
Choć może się wydawać, że najpoważniejszym skutkiem spękań rur jest wyciek ścieków do środowiska, w rzeczywistości problem polega na przesiąkaniu, tj. przedostawaniu się wód gruntowych do kanalizacji. Spękania są na tyle małe, że uniemożliwiają wypływ ścieków, ale na tyle duże, by umożliwić ruch wody w przeciwnym kierunku.

Przesiąkanie prowadzi do rozcieńczania ścieków i zwiększa objętość cieszy, jaka musi zostać oczyszczona. W efekcie dochodzi do zmniejszenia efektywności i zwiększenia kosztów oczyszczania.

W ekstremalnych przypadkach przesiąkanie może prowadzić do cofnięcia się ścieków do domowych urządzeń sanitarnych, a nawet podniesienia pokryw studzienek kanalizacyjnych w ulicy.

Stosowane obecnie metody kontroli rur wykorzystują technologię telewizji przemysłowej (CCTV) oraz systemy oceny selekcjonujące określone przypadki do bardziej szczegółowej analizy CCTV.

Opracowując system DSS, europejscy naukowcy postanowili dokonać istotnych ulepszeń w zakresie programowania planu działania po przeprowadzeniu takiej kontroli. Prace te możliwe były dzięki dofinansowaniu projektu Sewerinspect ze środków UE.

Stworzony system DSS obejmował metody numeryczne umożliwiające ocenę bezpieczeństwa konstrukcji i stanu uszkodzonych rur oraz ustalanie priorytetów i planowanie ponownej kontroli.

Po dokonaniu integracji systemu, bazy danych, menedżera danych i systemu informacji geograficznych, konsorcjum przetestowało oprogramowanie w terenie. Przygotowano podręcznik i instrukcję obsługi systemu oraz broszurę na temat DSS.

Umowa podpisana z jednym z przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) powinna ułatwić komercyjne wykorzystanie systemu oraz przyczynić się do poprawy wydajność sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni, jak również do znaczącego obniżenia kosztów ponoszonych przez wiele miast i samorządów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę