Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Podejście "z gospodarstwa na stół" w akwakulturze

Działania na rzecz zrównoważonej hodowli ryb, począwszy od identyfikowalności i etyki po wartości odżywcze i wpływ na środowisko, pomogą w stworzeniu nowego modelu europejskiej akwakultury.
Podejście "z gospodarstwa na stół" w akwakulturze
Wiele projektów UE powstało z myślą o zrównoważonej hodowli ryb, dzięki której na naszych stołach gościć mogą zdrowe, wysokiej jakości ryby. Działania te jednocześnie zwiększają możliwości zatrudnienia w sektorze. Celem finansowanego przez UE projektu "Platforma dla zainteresowanych stron poświęcona zrównoważonej akwakulturze w Europie" (Consensus) było promowanie jakości i bezpieczeństwa żywności w tym sektorze przez opracowanie, z udziałem szerokiej grupy interesariuszy z tego sektora, nowego zestawu zrównoważonych praktyk i protokołów dotyczących akwakultury. Efekty tych działań wpłynęłyby na poprawę konkurencyjności, propagowałyby dobrostan zwierząt oraz gwarantowały zachowanie bioróżnorodności i niski wpływ na środowisko.

Szereg kwestii dotyczących akwakultury jest bezpośrednio związanych ze zdrowiem I bezpieczeństwem. Poza obowiązkowym śledzeniem ryb w całym cyklu życiowym w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa, istnieje możliwość poprawy wartości odżywczych, np. Poprzez zwiększenie zawartości kwasów omega-3, selenu czy witamin dzięki odpowiedniej modyfikacji karmy. Towarzyszyć temu powinna poprawa pomiaru zanieczyszczeń, a także certyfikacja produkcji w ramach akwakultury oraz opracowanie dobrych praktyk.

Zrównoważoność polega także na zapewnieniu stałego dostępu do zasobów, tym bardziej że w oceanach zaczyna brakować pewnych gatunków ryb, przez co ich cena rośnie. Na szczęście europejska produkcja ryb stoi na coraz wyższym poziomie, ponieważ "nowe" hodowlane gatunki ryb I skorupiaków, takich jak strzępiel, morlesz, dorsz, turbot, przegrzebek czy ośmiornica stają się coraz bardziej przystępne cenowo.

W ramach projektu Consensus badano także sposoby monitorowania I zwalczania chorób zakaźnych, które potrafią szybko rozprzestrzeniać się w hodowlach. Zbadano zagęszczenie osobników podczas zarybiania, akwakulturę "wolnowybiegową" I praktyki uboju ryb hodowlanych w czasie połowów. Hodowanie ryb w klatkach generuje odpady, takie jak niezjedzony pokarm, odchody I martwe ryby, które należy zagospodarować, by zminimalizować wpływ na środowisko oraz zwiększyć wydajność (a tym samym opłacalność ekonomiczną) jednostki hodowlanej.

Do innych ważnych kwestii poruszonych w ramach projektu należy wykorzystanie małych ryb jako karmy dla ryb hodowlanych oraz zapewnienie I'm dostatecznych zapasów pożywienia. Jednocześnie w projekcie skupiono się na spełnieniu zapotrzebowania konsumentów przez ulepszenie produkcji I technologii przetwórstwa, stosując podejście "z gospodarstwa na stół", oparte na produkowaniu ryb najbardziej pożądanych przez konsumentów. Najważniejsze wyniki projektu Consensus powinny przyczynić się do powstania nowych, ulepszonych standardów (w tym być może nowego europejskiego standardu zrównoważoności) w ramach odpowiedzialnej akwakultury, a tym samym podwyższenia jakości I bezpieczeństwa owoców morza na całym kontynencie. Dzięki projektowi Consensus, powstały także przeznaczone dla konsumentów informacje na temat europejskiej akwakultury oraz kanał YouTube, na którym zamieszczono filmy wideo przedstawiające hodowców wypowiadających się o zrównoważoności.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę