Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PRO-BIOBALKAN — Wynik w skrócie

Project ID: 510680
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Węgry

Bałkańska energia przyszłości

Dwie ważne konferencje na temat zrównoważonych praktyk na Bałkanach stworzyły możliwości inwestycji i współpracy z UE. Region ten najwyraźniej zmierza ku bardziej zrównoważonej przyszłości.
Bałkańska energia przyszłości
Choć Bałkany pozostają w tyle za Europą Zachodnią w propagowaniu energii ze źródeł zrównoważonych, mają wielki potencjał w zakresie produkcji biomasy, obok innych rozwiązań, które mogą pomóc w dalszej realizacji potrzeb energetycznych. W ramach projektu finansowanego przez UE "Promowanie konkurencyjnych kosztowo technologii produkcji biomasy w krajach Bałkanów Zachodnich" (PRO-Biobalkan) zorganizowano konferencje, których zadaniem było zbadanie nowych technologii promujących zrównoważoną energię w regionie.

W projekcie skupiono się na biomasie jako środku pobudzającym produktywność i gospodarkę, zachęcając takie sektory, jak sektor leśnictwa i rolnictwa, do wykorzystywania alternatywnych zasobów. Zachęcano także branżę przemysłową do zwiększenia samowystarczalności, zminimalizowania odpadów i negatywnego wpływu na środowisko. Dzięki temu region ten mógł przystąpić do większej liczby projektów UE i zachęcać podmioty europejskie do inwestowania.

W ramach projektu PRO-Biobalkan odbyły się dwie konferencje, w Chorwacji i Serbii, które pośród wielu zainteresowanych stron, przyciągnęły dziesiątki ekspertów, badaczy, przedstawicieli branży przemysłowej, urzędników państwowych, specjalistów ds. ochrony środowiska i decydentów. Zaprojektowano stronę internetową, za pośrednictwem której przedstawiono nowoczesną technologię i użyteczne dane na rzecz promowania zrównoważoności. Poza konferencją, w ramach projektu przeprowadzono badanie na temat sektora biomasy, ukazujące obecną sytuację na Bałkanach i otwierające nowe możliwości przyszłych postępów i rozwoju.

W rezultacie projekt wypromował budowanie sieci między Bałkanami a pozostałą częścią Europy, rozpowszechniając wśród zainteresowanych stron cenne wyniki na temat zrównoważonej energii i promując bardziej ekologiczną przyszłość. Oczekuje się, że inicjatywa okaże się korzystna dla regionu z gospodarczego punktu widzenia.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę