Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ASEMWATERNET — Wynik w skrócie

Project ID: 510897
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Francja

Działania na rzecz czystej wody w Azji

UE i Azja podjęły współpracę na rzecz stosowania zrównoważonych praktyk wodnych, które zapewnią azjatyckim społecznościom dostęp do czystej wody pitnej poprzez wykorzystane nowatorskich rozwiązań i szereg dobrych praktyk.
Działania na rzecz czystej wody w Azji
Niewątpliwie dostępność wody w XXI w. stanowi zasadniczą kwestię decydującą o dobrobycie i stabilności społeczności na całym świecie. Proces Azja-Europa (ASEM), dialog prowadzony między UE a krajami azjatyckimi, zachęcał do zrównoważonego podejścia poprzez wymiany w dziedzinie nauki i technologii wyszczególnione w ramach europejską ramową dyrektywą wodną. Zrealizowano to dzięki projektowi finansowanemu ze środków UE "Platforma dla zainteresowanych stron poświęcona naukowo-technologicznej współpracy ASEM w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych" (Asemwaternet).

W projekcie skupiono się na tym, by spełnić zobowiązania europejskiej inicjatywy na rzecz wody oraz milenijne cele rozwoju w zakresie bezpiecznej wody pitnej, budując platformę przyszłych badań nad zintegrowaną gospodarką zasobami wodnymi. W ramach inicjatywy przeprowadzono projekt w zakresie gospodarki dorzeczy w Azji, efektywnego wykorzystania wody w rolnictwie, erozji gleby, powodzi, zanieczyszczenia wody oraz regulacji na rzecz umocnienia związku między teorią a praktyką.

Inicjatywa Asemwaternet ułatwiła współpracę między naukowcami z różnych dziedzin a organizacjami rządowymi, sektorem prywatnym i przedstawicielami społeczności lokalnych na rzecz dalszej realizacji jej celów i podjęcia kolejnych inicjatyw w tym kierunku. Poprzez usprawnione nawiązywanie kontaktów i proponowanie nowych rozwiązań, w połączeniu z potężnym planem rozpowszechniania wyników projektu, wyłoniono nowe dobre praktyki i koncepcje na rzecz promowania zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę