Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Mądre podejście do wody

Decyzje polityczne na temat dostępności i jakości wody należy podejmować rozważnie, z uwzględnieniem coraz większych niedoborów tego zasobu. W ramach jednej z inicjatyw UE udostępniono narzędzia, które miały usprawnić proces podejmowania decyzji w zakresie promowania zrównoważonej gospodarki wodnej.
Mądre podejście do wody
Efektywna i zrównoważona gospodarka wodna wymaga podejmowania odpowiednich decyzji i to na wielu szczeblach. Wynikiem projektu finansowanego przez UE "Innowacyjny proces podejmowania decyzji z zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej w krajach rozwijających się" (DIM-SUM) były zalecenia na rzecz ulepszenia metod podejmowania decyzji w sprawie gospodarki wodnej. Projekt ten pomógł zainteresowanym stronom dokładnie określić najodpowiedniejsze rozwiązania, które pozwoliłyby przezwyciężyć wyzwania związane z wodą, nadając bardziej zorganizowany wymiar klasycznemu podejściu opartemu na uczestnictwie.

Na początku w projekcie zbadano wybrane zlewnie i przeanalizowano bieżące wskaźniki zrównoważoności w oparciu o ocenę obecnej sytuacji i studia przypadków w tej dziedzinie. Następnie przeanalizowano proces podejmowania decyzji i struktury w krajach docelowych, łącząc kulturowe i społeczne podejścia do identyfikacji koncepcji zrównoważonej gospodarki wodnej.

Dodatkowo, w projekcie DIM-SUM oceniono istniejące technologie i ich wykonalność oraz zaproponowano technicznie opłacalne opcje dające się zrealizować na większą skalę. Skupiając się na kanalizacji i zaopatrzeniu w wodę, zespół projektu zbadał wnioski na skalę dorzeczy, wprowadzając nowe komponenty technologiczne, kierownicze i związane z polityką.

Bardzo istotnym osiągnięciem projektu jest konsolidacja wszystkich dotychczasowych zaleceń i szczegółowe omówienie nowych w ramach działania, które pomogłoby stworzyć mapę przyszłych inicjatyw. Wyniki projektu DIM-SUM rozpowszechniano wśród zainteresowanych stron i partnerów, tak aby dysponowały one narzędziami niezbędnymi do dalszej realizacji celów związanych ze zrównoważonych wykorzystaniem wody. Zarówno władze administracyjne, jak i eksperci z sektora, decydenci i opinia publiczna zyskają dzięki wiedzy uzyskanej w wyniku realizacji projektu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę