Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Społeczno-ekonomiczne aspekty lasów deszczowych

Lokalne populacje zamieszkujące obszary lasów deszczowych Gujany nauczyły się, jak rozwijać się w sposób bardziej zrównoważony poprzez usprawnienie rolnictwa i systemów leśnych.
Społeczno-ekonomiczne aspekty lasów deszczowych
Postępująca na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci degradacja lasów deszczowych Ameryki Południowej jest dobrze udokumentowana, a apele o propagowanie zrównoważonego rozwoju tych cennych, zróżnicowanych biologicznie regionów nasilają się. Celem finansowanego przez UE projektu Guyagrofor było wsparcie społeczności plemiennych w walce z degradacją środowiska, ubóstwem i upadkiem kultury.

Projekt miał na celu wykorzystanie specjalistycznej wiedzy rdzennych mieszkańców Gujany na temat fauny i flory na rzecz uzyskania równowagi ekosystemu poprzez opracowanie nowych metod w oparciu o metody tradycyjne. Miało to zachęcić do zwiększenia równowagi systemów rolnoleśnych z perspektyw kulturalnej i społeczno-ekonomicznej, która wzmocniłaby pozycję ludności lokalnej.

Poprzez przyjęcie solidnego podejścia interdyscyplinarnego, zespół projektu Guyagrofor powołał projekty pomocnicze w kilku istotnych dziedzinach wymagających uwagi. Jedna z nich obejmowała zbadanie łańcucha rynkowego mającego pomóc miejscowym w produkcji przyjaznych dla środowiska opłacalnych roślin uprawnych. Inna obejmowała usprawnienie komunikacji między zainteresowanymi stronami w celu ułatwienia społecznościom lokalnym komercjalizacji upraw rynkowych, drewna i produktów leśnych innych niż drewno w sposób zrównoważony.

Po przeprowadzeniu analizy przypadków w różnych regionach przy użyciu strategii zintegrowanej uprawy, zespół projektu zaobserwował wzrost żyzności gleby i wykazał obiecujące rezultaty. Przyczyniło się to do wzrostu produktywności rolnictwa i systemów leśnych, a także stworzenia bardziej zbilansowanego ekologicznie środowiska. Wreszcie, w projekcie opracowano szereg zaleceń i wytycznych, które umożliwiają zrównoważone zarządzanie środowiskowe, przy jednoczesnej poprawie łańcucha produkcji i umocnieniu instytucji na rzecz pozytywnych zmian w gospodarkach lasów deszczowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę