Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ostatnie osiągnięcia w hodowli ryb

Lin (Tinca tinca) to ryba słodkowodna z rodziny karpiowatych występująca w całej Europie. Gatunek ma znaczną wartość handlową ze względu na popularność wśród wędkarzy i potencjał jako źródło pożywienia.
Ostatnie osiągnięcia w hodowli ryb
Od ponad 500 lat hodowla lina opiera się na naturalnym rozmnażaniu w stawach Europy Środkowej i Wschodniej. Jednakże pomyślna hodowla o wysokim stopniu intensywności wymaga pokonania wielu przeszkód. Rozmnażanie lina może powodować trudności dla kierowników hodowli ryb, gdyż krótki okres tarła u tego gatunku oznacza, że ryba jest niedostępna na rynku w ciągu roku. Dodatkowo lin rośnie bardzo wolno i dojrzewa do składania ikry w czwartym roku życia.

Inicjatywa "Intensywna i zrównoważona hodowla słodkowodnego gatunku lina" (Protench) to finansowany ze środków UE projekt, w którym zastosowano wiedzę naukową w celu rozwoju intensywnego systemu akwakultury dla zrównoważonej i świadomej hodowli narybku i ryb dorosłych. Zastosowane metody uwzględniały czynniki mające wpływ na zachowania hodowlane, rozrodcze oraz żywieniowe lina. Partnerzy projektu udoskonalili warunki krótkoterminowego przechowywania gamet i określili optymalne warunki inseminacji, zapłodnienia, inkubacji i wylęgania ryby.

Naukowcy zidentyfikowali wymagania żywieniowe gatunku we wszystkich fazach produkcyjnych i opracowali dietę umożliwiającą osiągnięcie przez rybę rozmiaru pozwalającego na wprowadzenie na rynek. Partnerzy projektu przeanalizowali również najlepszy sposób transportu żywych ryb oraz określili grupy docelowe zainteresowane promowaniem hodowli i dystrybucją lina w celu zwiększenia poziom komercjalizacji gatunku. Wyniki zostały rozpowszechnione wśród zainteresowanych stron poprzez szereg działań, w tym spotkania, konferencje oraz opracowane dokumenty.

Prace przeprowadzane przez zespół Protench ułatwią prowadzenie opłacalnej hodowli lina oraz zwiększą zainteresowanie wędkarzy i konsumentów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę