Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SPARK — Wynik w skrócie

Project ID: 512027
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Niemcy

Huczne zarządzanie projektami

Kluczem do sukcesu każdego projektu badawczego jest zarządzanie pracą, zasobami i zaangażowanymi partnerami. W ramach inicjatywy finansowanej przez UE rozpowszechniono najlepsze narzędzia zarządzania stosowane przez koordynatorów europejskich projektów badawczych, które ułatwiają przekładanie wysiłków badawczych na tworzenie efektywnej technologii oraz działania na rzecz rozwoju.
Huczne zarządzanie projektami
Europejskie projekty badawcze wymagają koordynacji wielu zespołów, często zajmujących się różnymi dyscyplinami. Koordynatorzy projektów poszukują profesjonalnych narzędzi zarządzania, a nawet rozważają możliwość opracowania niezbędnych technik.

Aby zaspokoić to zapotrzebowanie, w projekcie finansowanym przez UE "Strategiczny zestaw narzędzi do koordynacji projektów" (SPARK) stworzono pulę referencyjną kluczowych procesów, metod i narzędzi zarządczych w oparciu o doświadczenia nabyte w ramach projektów z zakresu zdrowia i nauk przyrodniczych (LSH). Uczestnicy projektu SPARK wzięli pod uwagę złożoność zarządzania projektami i skupili się na zwiększeniu oddziaływania inicjatyw projektowych poprzez wzmocnienie spójności działań koordynacyjnych realizowanych w Europie.

Koordynatorzy projektu LSH podzielili się swoim doświadczeniem z zakresu zarządzania projektami i dali podstawy do określenia doskonałych narzędzi i technik koordynacyjnych. Najlepsze z nich rozpowszechniono w ramach inicjatywy SPARK i zaprezentowano w ramach serii warsztatów i na łamach interaktywnego podręcznika.

Projekt SPARK zaproponował zasoby umożliwiające efektywne zarządzanie projektami, pozwalające na bardziej umiejętne przeznaczenie czasu na rzeczywiste działania badawcze i ich zastosowanie. Projekt trwał 30 miesięcy i pozwolił zespołom zarządzającym LSH rozwinąć umiejętności i poprawić techniki koordynacji projektów badawczych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę