Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SNIPER — Wynik w skrócie

Project ID: 5204
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Norwegia

Wysoce swoisty transfer genu

Nowa metoda inżynierii genetycznej in vivo rewolucjonizuje celowanie genowe i wykazuje olbrzymi potencjał w kwestii somatycznej terapii genowej.
Wysoce swoisty transfer genu
Bezpośrednie modyfikowanie genu docelowego w jego genomowej lokalizacji, bez wprowadzenia dodatkowych nadliczbowych sekwencji, stanowi obiecującą strategię terapii genowej. Celowanie genowe jest możliwe dzięki swoistym dla sekwencji wiążącym DNA ligandom, takim jak oligonukleotydy o pojedynczym zwoju (ssODN), oligonukleotydy tworzące strukturę trójhelisową (TFO) i peptydowe kwasy nukleinowe (PNA).

Partnerzy projektu już wcześniej opracowali metodę celowania genowego polegającą na wykorzystaniu oligomerów (RO) złożonych z dwóch domen funkcjonalnych. Domena celująca zapewnia wysokie powinowactwo sekwencji względem pożądanej lokalizacji w genomie, a domena matrycowa aktywuje mechanizm naprawy komórkowej, aby indukować małe zmiany sekwencyjne bez pozostawiania obcych sekwencji.

Celem projektu finansowanego przez UE "Swoiste dla sekwencji oligomery na rzecz naprawy DNA in vivo" (Sniper) była dalsza poprawa konstrukcji technologii platformy oligomerowej na rzecz indukcji precyzyjnych zmian jednobazowych w odczycie hodowli komórkowej przy poprawionej szybkości.

W tym celu partnerzy projektu zbadali parametry biologiczne występujące podczas zmian genomicznych indukowanych przez ssODN. Zmodyfikowali także bazy w TFO, aby zwiększyć stabilność trypleksów i kinetykę wiązania.

Dodatkowe molekuły zbadane przez konsorcjum pod kątem rozpoznawania DNA i indukowania rekombinacji obejmowały PNA i nukleazy palca cynkowego (ZFN). ZFN to sztucznie utworzone enzymy restrykcyjne powstałe w wyniku połączenia domeny wiążącej DNA palca cynkowego z domeną przecinającą nić DNA w celu rozpoznania określonych sekwencji DNA.

Łącznie, wszystkie wiążące DNA ligandy testowane w ramach projektu Sniper wykazały potencjał w zakresie zmian sekwencji DNA w miejscu docelowym, w tym samym naprawy genów. Oligomery te mają dość szerokie zastosowanie i, poza wykorzystaniem w badaniach, przewiduje się, że mogą być stosowane jako alternatywny środek transferu genów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę