Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wsparcie operacji w powietrzu

Zarządzanie ruchem lotniczym (ATM) odgrywa istotną rolę w działaniach na rzecz poprawy przepustowości, wydajności i bezpieczeństwa. Finansowani ze środków UE naukowcy opracowują nowe systemy podobne do Globalnego Systemu Pozycjonowania (GPS) do użytku na pokładzie podczas lotu przez załogę do wsparcia tej funkcji.
Wsparcie operacji w powietrzu
Europejscy naukowcy zainicjowali projekt "Zaawansowane bezpieczne technologie i algorytmy separacji" (Asstar) z myślą o ocenie dwóch specyficznych rodzajów pokładowych systemów wspomagających separację statków powietrznych w locie (ASA), a mianowicie tych związanych z przestrzenią radarową oraz przestrzenią pozaradarową.

Naukowcy skoncentrowali się na separacji podczas sekwencjonowania i łączenia oraz podczas krzyżowania i mijania.

Zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności tych procesów mogłoby umożliwić mniejszą separację między samolotami, a tym samym większą przepustowość na niebie. Mogłoby to również umożliwić skrócenie tras przelotu, zwiększenie wydajności i redukcję kosztów.

Naukowcy starali się zmniejszyć obciążenie kontrolerów naziemnych poprzez przekazanie niektórych działań konfliktujących w przestrzeni radarowej załodze samolotu.

Poza tym ocenili zastosowanie satelitarnych systemów komunikacyjnych zamiast radarowych, aby usprawnić działania nad oceanami oraz w innych przestrzeniach pozaradarowych, które są aktualnie dość ograniczone.

System automatycznego zależnego dozorowania – rozgłaszania (ADS-B) wykorzystuje sygnał GPS do przekazywania lokalizacji samolotu na ziemię oraz umożliwia pilotom dokładne sprawdzanie, co widzi kontroler – inne samoloty na niebie wokół nich, niezależnie od warunków pogodowych.

W rzeczywistości ADS-B może być stosowany zamiast systemów radarowych, biorąc pod uwagę jego zdolność do pokazywania kompletnego obrazu pasa, samolotów na ziemi oraz poruszających się pojazdów i wyposażenia.

Zespół projektu Asstar opracował sześć różnych zastosowań ASAS wraz ze scenariuszami symulacyjnymi i oprogramowaniem stworzonym do szybkich procedur czasu rzeczywistego.

Symulacje ułatwiły także rozwój propozycji zmian w dokumentacji Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Przeprowadzono ocenę bezpieczeństwa w oszacowaniu wpływu nowych procedur na infrastrukturę naziemną i powietrzną.

Ukończenie projektu Asstar może wywrzeć duży wpływ na ATM w Europie i na całym świecie. Systemy Asstar ułatwią załodze naprowadzanie podobne do GPS, zwiększając wydajność i bezpieczeństwo oraz zdejmując obciążenie ciążące na kontrolerach naziemnych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę