Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HIPERCHEM — Wynik w skrócie

Project ID: 516858
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Hiszpania

Ku masowej produkcji taśm nadprzewodzących

Finansowani ze środków UE badali nowe metody produkcji taśm nadprzewodzących, które mogłyby prowadzić do taniej produkcji na masową skalę oraz szerokiej penetracji rynku.
Ku masowej produkcji taśm nadprzewodzących
Nadprzewodniki to materiały, które wykazują niemal zerowy opór (nieskończone przewodnictwo) wobec przepływu prądu elektrycznego po schłodzeniu do temperatury bliskiej zeru bezwzględnemu.

Materiały nadprzewodzące wytwarzane są na podłożach w procesie zwanym epitaksją, polegającym na uporządkowanym osadzaniu jednej warstwy kryształu na powierzchni drugiej.

Tlenek itru, baru i miedzi (YBCO lub YBa2Cu307) był pierwszym materiałem działającym jak nadprzewodnik w stosunkowo wysokich temperaturach, które łatwiej można uzyskać (stąd nazwa nadprzewodnik wysokotemperaturowy lub HTS). Związek ten wzbudził szczególne zainteresowanie ze względu na zastosowanie w cienkich warstwach nadprzewodnikowych oraz taśmach YBCO do tworzenia długich przewodników powlekanych (CC).

Przewodnik powlekany składa się z metalowego podłoża, na którym osadzana jest gruba warstwa nadprzewodnika, takiego jak YBCO. Zastosowano różne metody osadzania na bazie roztworu chemicznego, aby umożliwić tanią, masową produkcję nanostrukturalnych materiałów HTS.

Europejscy naukowcy starali się osiągnąć postęp poprzez połączenie dwóch różnych metod przetwarzania chemicznego o szybkim wskaźniku wzrostu: rozkład metaloorganiczny (MOD) oraz hybrydową epitaksję z fazy ciekłej (HLPE).

Finansowany ze środków UE projekt "Wysokowydajne nanostrukturalne powlekane przewodniki w procesie chemicznym" (Hiperchem) pozwolił naukowcom zbadać zintegrowane przetwarzanie. Badacze starali się rozwinąć nanostrukturalne CC o lepszej charakterystyce wydajnościowej, szybszym tempie wzrostu i niższych kosztach w porównaniu do metod konwencjonalnych.

Koncepcje projektu Hiperchem i ich ewentualna eksploatacja powinny sprzyjać wykorzystaniu technologii CC w wielu dziedzinach, w tym w sektorze elektrycznym.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę