Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HETEROMOLMAT — Wynik w skrócie

Project ID: 516982
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Hiszpania

Optoelektronika na podstawie nowych kombinacji molekularnych

Fundusze UE umożliwiły interdyscyplinarnemu konsorcjum opracowanie nowych urządzeń optoelektronicznych opartych na połączeniu chemii supramolekularnej oraz technologii półprzewodników tlenków metalu.
Optoelektronika na podstawie nowych kombinacji molekularnych
Cienkowarstwowe tlenki metali są coraz popularniejsze w przemyśle elektronicznym w dążeniu sektora do mniejszych, lżejszych i wydajniejszych urządzeń. Tlenki są osadzane w sposób ułatwiający zorganizowany wzrost kryształów.

Najnowszy trend to wykorzystanie nanostruktur tlenków metali i ich wszechstronnego zastosowania w tak różnych dziedzinach, jak: czujniki, baterie, ogniwa słoneczne i przechowywanie energii.

Europejscy badacze utworzyli konsorcjum składające się z czołowych naukowców z zakresu fotochemii supramolekularnej (opartej na złożeniach dwóch lub wielu cząsteczek), materiałoznawstwa nanostrukturalnego materiałów nieorganicznych oraz fizyki urządzeń optoelektronicznych. Ich celem było opracowanie nowych supramolekularnych urządzeń do integracji z nanokrystalicznymi elektrodami tlenków metali.

W ramach finansowania UE na rzecz projektu "Nanokrystaliczne materiały heterosupermolekularne do zastosowań optoelektronicznych" (Heteromolmat) konsorcjum dążyło do opracowania trzech innowacyjnych urządzeń heterosupramolekularnych (opartych na dwóch lub wielu różnych cząsteczkach): hybrydowe diody LED (HyLED), czujniki chemiczne światła oraz urządzenia do konwersji światła bliskiej podczerwieni (NIR) w energię.

Diody HyLED wykorzystujące tlenki metali mają wiele zalet w stosunku do standardowych diod LED oraz diod organicznych. Technologia tlenków metali wnosi wiele korzyści technicznych, jak również umożliwia tanią produkcję masową. Opracowano diody HyLED, które wykazały zwiększoną wydajność i powinny zapewnić atrakcyjną alternatywę dla organicznych diod LED.

Naukowcy projektu Heteromolmat pomyślnie zaprojektowali i zsyntetyzowali supramolekularne struktury zdolne do rozpoznawania szczególnych substancji toksycznych w próbkach, takich jak rtęć. Cząsteczki wiążą się z łatwością z warstwą tlenku metalu dzięki specjalnie włączonym grupom wiążącym. Oddziaływanie struktur supramolekularnych z toksyczną substancją zmieniło właściwości optyczne cząsteczek, doprowadzając do stworzenia świetlnego czujnika chemicznego.

Wreszcie naukowcy stworzyli urządzenia o rekordowej konwersji słonecznego promieniowania w bliskiej podczerwieni w energię elektryczną w oparciu o syntezę nowych supramolekularnych barwników NIR. Dziedzina energii słonecznej jest gotowa na rewolucję, zważywszy na ogromne ilości dostępnej energii i minimalną wykorzystywaną jej obecnie ilość. Być może impuls ku temu wniesie technologia opracowana w ramach projektu Heteromolmat.

Konsorcjum Heteromolmat posiadające interdyscyplinarną wiedzę było w stanie opracować ważne nanokrystaliczne, supramolekularne materiały półprzewodnikowe. Naukowcy zastosowali te materiały z wielkim sukcesem w urządzeniach optoelektronicznych, w tym w diodach LED, świetlnych czujnikach chemicznych ora konwerterach światła w energię elektryczną. Wykorzystując tanią i łatwo skalowalną technologię półprzewodników opartych na tlenku metalu, innowacje skazane są na szybką komercjalizację.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę