Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

OPTO-EMI-SENSE — Wynik w skrócie

Project ID: 506592
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Irlandia

Monitorowanie gazów wylotowych w czasie rzeczywistym

Wykorzystując dobrze znane techniki na nowe sposoby, naukowcy finansowani ze środków UE opracowali światłowodowy czujnik gazów wylotowych. Technologia ta umożliwia kierowcom dostęp w czasie rzeczywistym do informacji dotyczących ilości ważnych czynników zanieczyszczających.
Monitorowanie gazów wylotowych w czasie rzeczywistym
Czasy, w których jedna rodzina posiadała tylko jeden samochód, dawno już minęły. Obecnie większość rodzin posiada co najmniej dwa samochody, dla każdego z rodziców. W niektórych rodzinach, jeśli dzieci są mają prawo jazy i nadal mieszkają w domu, jest ich więcej. Oprócz rosnącej liczby samochodów na drogach, popyt na globalne produkty również powoduje ciągłe zwiększenie natężenia ruchu ciężarówek towarowych.

Jednym ze sposobów na obniżenie poziomu zanieczyszczeń spowodowanych spalaniem paliw kopalnych jest zapewnienie skutecznych procesów spalania. Ostrożne monitorowanie poziomu gazów wylotowych w czasie rzeczywistym umożliwia szybkie wprowadzenie korekt.

Dzięki finansowaniu projektu OPTO-EMI-SENSE europejskie konsorcjum złożone z czterech instytucji akademickich, małego przedsiębiorstwa oraz producenta samochodów podjęli się opracowania technologii czujników światłowodowych dla najważniejszych gazów wylotowych.

Dogłębne badania w zakresie czujników optycznych dla gazów wylotowych umożliwiły rozwój w pełni zintegrowanego systemu dla wielu czynników zanieczyszczających. System opiera się na technice korelacji filtrów gazowych (GFC), która minimalizuje czułość krzyżową i powstałą interferencję typową dla gazów wieloskładnikowych.

Czujnik wykrywa tlenek azotu i dwutlenek azotu (odpowiednio NO i NO2), tlenek węgla i dwutlenek węgla (odpowiednio CO i CO2), liczne węglowodory oraz temperaturę gazów wylotowych.

System OPTO-EMI-SENSE został zainstalowany w bagażniku samochodu testowego specjalnie wybranego ze względu na specyfikację techniczną. W systemie zastosowano katalizowany filtr cząsteczek stałych wymagany w celu zapewnienia właściwego działania czujnika. W pełni funkcjonalny demonstrator wygenerował wyniki idealnie zgodne z wynikami otrzymanymi przy zastosowaniu komercyjnego oprzyrządowania.

Wprowadzenie na rynek systemu OPTO-EMI-SENSE ułatwi kierowcom dostęp w czasie rzeczywistym do informacji dotyczących gazów wylotowych i umożliwi szybkie reagowanie w przypadku emisji zanieczyszczeń. Ograniczenie poziomu zanieczyszczeń i skuteczniejsze spalanie paliwa może przynieść znaczące korzyści konsumentom i pomóc UE w osiągnięciu jej celu w zakresie zrównoważonego transportu powierzchniowego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę