Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Udoskonalona kontrola szyn na rzecz większego bezpieczeństwa

Finansowani ze środków UE naukowcy opracowali nowe metody testowania szyn umożliwiające wykrywanie usterek pominiętych przez konwencjonalną technologię.
Udoskonalona kontrola szyn na rzecz większego bezpieczeństwa
Badania nieniszczące (NDT) są powszechnie stosowane w inżynierii lądowej do kontroli części i wykrywania usterek przed wystąpieniem potencjalnie katastrofalnych szkód.

Sektor kolejowy prowadzi okresowe kontrole szyn głównie za pomocą technologii ultradźwiękowej. Konwencjonalna technologia ultradźwiękowa polega na ciągłym kontakcie z szynami, co istotnie spowalnia realizację kontroli. Ponadto wykrycie wady jest silnie uzależnione od ciągłej styczności sondy z nawierzchnią tak, aby była ona wrażliwa na stan powierzchni torów oraz geometrię szyny bądź wady, nie wspominając oczywiście o hałasie i wibracjach w samym systemie.

Chociaż metoda ta jest stosunkowo skuteczna w wykrywaniu różnego rodzaju pęknięć i wad, jej ograniczenia spowodowały niejednokrotnie, że szyny, które przeszły kontrolę, w późniejszym czasie popękały, doprowadzając do wykolejenia.

W celu udoskonalenia technologii ultradźwiękowych badań nieniszczących, a tym samym zwiększenia bezpieczeństwa europejskiego systemu kolejowego, naukowcy zainicjowali projekt "Bezstykowy system ultradźwiękowy do kontroli torów kolejowych" (U-RAIL). Ich celem było opracowanie ultradźwiękowych badań nieniszczących, które nie wymagałyby styczności pomiędzy sondą a powierzchnią szyny, a jednocześnie byłyby skuteczniejsze i szybsze w wykrywaniu defektów.

System U-RAIL składał się z impulsowego lasera oraz przetwornika powietrznego (zamiast wodnego). Naukowcy stworzyli oprogramowanie do sterowania systemem lasera i charakterystyki wad na podstawie odbieranych sygnałów, jak również przyjazny interfejs użytkownika.

Po zamontowaniu systemu U-RAIL na zmodyfikowanym pojeździe szynowym badacze przeprowadzili szeroko zakrojone testy systemu na wybranych wadach. System U-RAIL był w stanie skontrolować ponad 80% odcinka kolejowego, zachowując doskonałą wykrywalność pęknięć pominiętych przy zastosowaniu konwencjonalnych metod.

Komercyjne wdrożenie systemu U-RAIL powinno zapewnić znaczną oszczędności czasu, wysiłku i kosztów, a jednocześnie znacznie zwiększyć bezpieczeństwo.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę