Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowa technologia kontroli reaktorów jądrowych

Ogromne stalowe zbiorniki zawierające materiał jądrowy oraz chłodziwo w elektrowniach jądrowych podlegają pękaniu. Finansowani ze środków UE badacze opracowali zaawansowaną technologię robotyczną w celu zapewniania większej kontroli w zakresie bezpieczeństwa.
Nowa technologia kontroli reaktorów jądrowych
Energia jądrowa posiada więcej korzyści w porównaniu do energii generowanej przez paliwa kopalne, a awarie są tutaj rzadkie. Jednak jeśli się wydarzą, mogą być niebezpieczne ze względu na zagrożenie radioaktywne związane z materiałem jądrowym.

Zbiorniki ciśnieniowe reaktora stanowią integralną część elektrowni jądrowej. Są to grubościenne walcowate zbiorniki z zespolonych blach stalowych. W zbiornikach ciśnieniowych znajduje się rdzeń reaktora oraz chłodziwo.

W rdzeniu zawierającym napromieniowane paliwo zachodzi reakcja jądrowa, w wyniku której wytworzona zostaje ogromna ilość ciepła. Chłodziwo ma na celu usunięcie tego ciepła i przekazanie go do prądnicy i oddanie do środowiska.

Z biegiem czasu zbiorniki ciśnieniowe stają się kruche i mogą pękać. Badania nieniszczące stosowane są do wykrywania wad, zanim dojdzie do potencjalnie katastrofalnych awarii. Tradycyjne metody mają jednak wiele ograniczeń.

Roboty są ciężkie, kosztowne i trudne w sterowaniu, co powoduje wydłużenie czasu trwania procesu i zakłócenie innych czynności w elektrowni. W misach sondujących umieszczane są czujniki kontrolujące większe obszary, jednak konieczność ich częstej wymiany wydłuża czas kontroli. Ponadto błędy w wykrywaniu często wymagają ręcznego działania, co zwiększa koszt i czas operacji oraz naraża pracowników na działanie potencjalnie niebezpiecznych materiałów.

Badacze europejscy zainicjowali projekt Rimini mający na celu opracowanie technologii badań nieniszczących umożliwiającej skrócenie czasu, a przez to kosztów kontroli oraz zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności procesu kontroli oraz jej wyników.

Zespół pracujący w ramach projektu Rimini opracował i dostosował szereg technik i technologii badania nieniszczącego, w tym oprogramowanie do modelowania głowic fazowych, 128-kanałową głowicę fazową, system badań elektromagnetycznych (ACFM), robota poruszającego się po płaszczyznach pionowych oraz mobilny robotyczny manipulator.

Podsumowując, technologia opracowana w ramach projektu Rimini powinna przyspieszyć czas kontroli, ograniczyć narażenie pracowników na działanie niebezpiecznego promieniowania oraz zwiększyć skuteczność wykrywania wad techniką badań nieniszczących przeznaczoną do kontroli zbiorników ciśnieniowych reaktora.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę