Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Narzędzia numeryczne pozwalają zoptymalizować produkcję maszyn lotniczych

Przemysł lotniczy wykorzystuje nowe techniki produkcji wysokowydajnych części. Unijne dofinansowanie pozwoliło badaczom stworzyć narzędzia numeryczne do analizy uszkodzeń, która powinna przyczynić się do ograniczenia kosztów produkcji i zwiększenia niezawodności części.
Narzędzia numeryczne pozwalają zoptymalizować produkcję maszyn lotniczych
Tolerancja na uszkodzenia ma kluczowe znaczenie, jednak brak jest odpowiednich narzędzi do jej analizowania w odniesieniu do nowych technik produkcji.

Stworzenie takich narzędzi dostarczyłoby brakujących informacji oraz otworzyłoby drogę do powstawania zaawansowanych, odpornych na uszkodzenia i lekkich elementów w oparciu o nowe metody produkcji i nowe materiały metalowe.

Unijne dofinansowanie projektu "Innowacyjne metody tolerancji na zmęczenie i uszkodzenia materiałowe do zastosowania nowych koncepcji konstrukcyjnych" (DATON) umożliwiło naukowcom przebadanie części wytwarzanych metodą skrawania o dużej prędkości (HSC), spawania laserowego (LBW) i spawania tarciowego (FSW).

Wykorzystano szereg metod numerycznych w celu oceny tolerancji na uszkodzenia konstrukcji całościowo usztywnionych (np. ścianka i wzmocnienie formowane jako jeden element a nie dwie osobne części).

Przy pomocy doświadczeń przeprowadzonych na 120 usztywnionych panelach tworzono i optymalizowano modele.

Wszystkie badane metody dały dobre rezultaty, przy czym okazało się, że szczególnie istotne jest odzwierciedlenie naprężeń resztkowych i prowadnic przeciwzagięciowych.

Modelowanie i wyniki doświadczeń pozwoliły naukowcom na zidentyfikowanie parametrów mających kluczowe znaczenie dla optymalnego projektowania całościowo usztywnionych konstrukcji metalowych pod kątem najnowocześniejszych technik produkcji.

Upowszechnienie i zastosowanie wyników prac powinno przyczynić się do podniesienia konkurencyjności europejskiego przemysłu lotniczego. Znacząca redukcja kosztów produkcyjnych i operacyjnych oraz podniesienie jakości wyrobów przyczyni się do bardziej powszechnego stosowania nowych technik produkcji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę