Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Baza danych dla lepszych osiągów śmigłowców

Unijne dofinansowanie pozwoliło europejskim naukowcom stworzyć bazę danych doświadczalnych, dających pełny obraz śmigłowca w tunelu aerodynamicznym. W oparciu o wyniki badań dokonano uaktualnienia narzędzi do modelowania.
Baza danych dla lepszych osiągów śmigłowców
Techniki numerycznego modelowania komputerowego są obecnie stosowane w niemal każdej dziedzinie, od biologii eksperymentalnej po inżynierię materiałową.

Modele i doświadczenia są ze sobą ściśle powiązane. Dane doświadczalne służą do budowy modeli o konkretnych i znanych parametrach i zachowaniach. Wyniki modelowania prowadzonego w nowych warunkach wykorzystuje się do projektowania nowych doświadczeń, aby uzyskać odpowiedzi na nierozwiązane dotychczas kwestie.

Jeśli chodzi o narzędzia do projektowania śmigłowców, nowoczesne modele obliczeniowej dynamiki płynów (CFD) pozwalają przewidywać przepływy aerodynamiczne wokół głównych wirników czy odizolowanych części kadłuba.

Jednak przemysł nie dysponuje danymi doświadczalnymi pozwalającymi analizować przepływ powietrza wokół całego śmigłowca, gdyż jest to zadanie bardzo trudne technicznie, wymagające pokaźnej bazy eksperymentalnej.

Europejscy naukowcy zainicjowali projekt "Tworzenie zaawansowanej bazy danych doświadczalnych w zakresie aerodynamiki śmigłowca do walidacji kodów CFD" (Goahead), aby stworzyć bazę danych i dokonać atestacji zaawansowanego oprogramowania obsługującego trójwymiarowe metody aeromechaniki CFD.

Dane takie i przetestowane modele pozwoliłyby przewidywać nieustalone przepływy lepkie wokół śmigłowca i pomagałyby optymalizować konstrukcję.

Po przeprowadzeniu doświadczeń w tunelu aerodynamicznym w skalowym modelu nowoczesnego śmigłowca transportowego oraz wprowadzeniu ulepszeń do aktualnie stosowanych programów korygujących opracowano wnioski na temat najlepszych praktyk w zakresie kompletnych symulacji śmigłowców.

Metody CFD opracowane przez konsorcjum Goahead stosowane są przez wszystkich europejskich producentów śmigłowców, co pozwoliło na bezpośrednie kontrolowanie niezawodności i dokładności w czasie trwania projektu.

Techniki numeryczne opracowane w ramach projektu Goahead mogą przynosić znaczące korzyści ekonomiczne, na przykład w postaci zmniejszenia kosztów projektowania śmigłowców oraz opracowywania i walidacji nowych metod CFD.

Większa dokładność i niezawodność nowych konstrukcji powinna przyczynić się do podniesienia wydajności i osiągów helikopterów oraz umożliwić ich tańszą i łatwiejszą certyfikację, podnosząc konkurencyjność europejskich producentów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę