Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

IMPACT FISH — Wynik w skrócie

Project ID: 513651
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Belgia

Usprawnienie akwakultury

Ocena oddziaływania rybołówstwa i akwakultury na środowisko ujawniła wiele danych, które pomogą wprowadzić udoskonalenia w sektorze i wesprzeć decydentów w podejmowaniu lepszych decyzji.
Usprawnienie akwakultury
UE dokonała znaczących zmian i ulepszeń w obszarze akwakultury w Europie, a teraz nadeszła pora, by ocenić postępy osiągnięte w wyniku nowych praktyk i polityk wprowadzonych w ostatnich latach. Wiele z tych postępów ma związek z projektami czwartego i piątego programu ramowego UE (odpowiednio PR4 i PR5).

W ramach projektu finansowanego ze środków UE Impact FISH dokonano oceny tych praktyk i polityk, aby wesprzeć przyszłą ocenę w sektorze i przeprowadzić reformę wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) UE.

W projekcie wyszczególniono zamierzenia UE w odniesieniu do badań w zakresie rybołówstwa, akwakultury i przetwarzania owoców morza, porównując wyniki i postępy między PR4 i PR5. Działania te obejmowały uzyskane i wygenerowane dane, jak również plany konsorcjum, technologie i rozpowszechnianie wiedzy.

W ramach projektu Impact FISH prowadzono także konsultacje z zainteresowanymi stronami, do których należały małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) i podmioty przemysłowe, w tym agencje rozwoju rybołówstwa i stowarzyszenia akwakultury, w celu identyfikacji korzyści, ograniczeń, sukcesów i porażek. Przetestowano i opracowano kwestionariusz, który pomógłby w gromadzeniu rezultatów i pozwoliłby uzyskać szerszy obraz wszystkich inicjatyw UE w tym sektorze. Po dokonaniu konsolidacji tych cennych odkryć i wniosków, zespół projektu skupił się na wygenerowaniu szeregu zaleceń dla Komisji Europejskiej.

Projekt pozwolił odkryć wiele istotnych danych, takich jak niedociągnięcia komunikacyjne między zainteresowanymi stronami oraz te dotyczące rozpowszechniania wyników. Projekt Impact FISH rzucił także światło na lepsze zarządzanie rybołówstwem, efekty ekologiczne uzyskane dzięki badaniom, korzyści środowiskowe i perspektywy organizacji pozarządowych (NGO).

Z projektu wynika, że potrzeba więcej narzędzi komunikacyjnych, zwłaszcza umożliwiających kontakt internetowy. Zauważono, że dalsza ocena skutków powinna obejmować dane uzyskane od organizacji, takich jak Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) oraz Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT). Wszystkie oceny, zalecenia i wnioski pomogą znacznie udoskonalić sektor akwakultury i rybołówstwa w Europie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę