Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SPHERE — Wynik w skrócie

Project ID: 513657
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES

Wspieranie badań w dziedzinie zdrowia publicznego

Szczegółowe badania dotyczące zainteresowanych stron i baz danych pozwoliły uzyskać cenne informacje na temat wspierania badań w dziedzinie zdrowia publicznego na szczeblu krajowym i europejskim.
Wspieranie badań w dziedzinie zdrowia publicznego
Unia Europejska jest dumna z faktu, że zapewnia wysoki poziom zdrowia swoim obywatelom. Sprostanie temu wyzwaniu wymaga ciągłych badań, innowacji oraz usprawnionych procesów tworzenia polityki. Dzięki finansowanemu ze środków UE projektowi SPHERE (Wspieranie badań nad zdrowiem publicznym w Europie) pogłębiono wiedzę na temat sposobów wspierania badań dotyczących zdrowia publicznego, tj. praktyk medycznych na poziomie populacyjnym i organizacyjnym.

Uczestniczący w badaniu partnerzy z 13 krajów europejskich połączyli siły, aby wspólnie opisać stan badań nad zdrowiem publicznym na poziomie ogólnoeuropejskim. Wyszczególniono pozycje wydawnicze z zakresu badań nad zdrowiem publicznym w ramach sześciu dyscyplin naukowych I przeprowadzono oddzielne badanie dotyczące francuskiej bazy danych. Nakreślono struktury badań nad zdrowiem publicznym na szczeblu krajowym I europejskim oraz przeanalizowano wsparcie w tej dziedzinie udzielane przez Komisję Europejską I europejskie organizacje pozarządowe.

Dane projektu SPHERE wskazują, że w Europie powstaje nawet jedna trzecia wszystkich światowych publikacji badawczych na temat zdrowia publicznego. Mimo to na szczeblu europejskim badania dotyczące zdrowia publicznego są dużo mniej widoczne niż badania biomedyczne. Ponadto między poszczególnymi państwami członkowskimi występują duże różnice: UE-12 (nowe państwa członkowskie) udzielają mniejszego wsparcia w tej dziedzinie. Powinny one poświęcić dużo więcej uwagi rozwijaniu możliwości związanych z naukami społecznymi.

Badania w dziedzinie zdrowia publicznego są podstawą polityki dotyczącej zarówno profilaktyki, jak I usług zdrowotnych, a dobre zdrowie Europejczyków sprzyja wzrostowi gospodarczemu I dobrobytowi społecznemu. Projekt SPHERE dotyczący krajowych I ogólnoeuropejskich badań w dziedzinie zdrowia publicznego pomoże w opracowywaniu nowych programów badawczych mających na celu uporanie się z najważniejszymi problemami zdrowotnymi, przed którymi stoi Europa.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę