Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

WUEMED — Wynik w skrócie

Project ID: 515941
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Włochy

Zapanować nad suszą

Przezwyciężenie barier w przyjmowaniu nowych technologii na rzecz bardziej efektywnego zużycia wody w nękanych trudnościami regionach śródziemnomorskich to szlachetny cel, który ma pełne poparcie UE.
Zapanować nad suszą
Region śródziemnomorski jest względnie suchy, a uprawiane tam ziemie wiele skorzystałyby na specjalistycznej wiedzy w zakresie bardziej efektywnego wykorzystania wody. Celem finansowanego przez UE projektu Wuemed było zwiększenie wydajności użycia wody w obszarach nękanych suszą. Projekt zgromadził ekspertów, naukowców i decydentów w ramach warsztatów, których celem było przyjrzenie się nowatorskim rozwiązaniom tego problemu.

Podczas warsztatów zbadano najnowszą wiedzę i technologie w tej dziedzinie w oparciu o dane uzyskane z najnowszych inicjatyw UE w ramach partnerstw eurośródziemnomorskich, takich jak Incomed i Interdrought-II. Udział w nich wzięło 140 uczestników z 30 krajów, w tym wielu z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA). Jednocześnie, w ramach projektu przeprowadzono kursy dla studentów na tematy związane z suszą, w których udział wzięło 80 uczestników z 27 krajów.

Dodatkowo, projekt Wuemed udostępnił bardziej inteligentne metody komunikacji i wymiany informacji na temat zwiększenia tolerancji na susze i zarządzania zasobami wodnymi poprzez opublikowanie sprawozdania w sprawie wyników warsztatów oraz przez stronę internetową. Na stronie projektu udostępniono pełną bazę danych na temat kwestii związanych z wodą, w tym prezentacje z warsztatów i wyniki, a także odsyłacze do innych ważnych stron internetowych.

Pozytywne wyniki projektu obejmują promowanie usprawnień technicznych na terenach suchych oraz ocenę rezultatów w śródziemnomorskim sektorze rolnictwa. Strona internetowa, sprawozdania i warsztaty mają pomóc w zwiększeniu dostępności wody, ostatecznie wspierając stabilność społeczno-ekonomiczną i zwiększając dobrobyt w regionach dotkniętych suszą.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę