Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

LSH-ACC-MENTOR — Wynik w skrócie

Project ID: 512010
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Grecja

Jeszcze więcej badań w dziedzinie zdrowia i nauk przyrodniczych

Inicjatywa zachęcająca nowe i przyszłe kraje UE do prowadzenia intensywniejszych badań na polu zdrowia i nauk przyrodniczych otwiera nowe możliwości badawcze i rozwojowe oraz prowadzi do wzmocnienia gospodarki.
Jeszcze więcej badań w dziedzinie zdrowia i nauk przyrodniczych
Badania w dziedzinie zdrowia i nauk przyrodniczych, znane w skrócie jako LifeSciHealth (LSH), stanowią ważną ścieżkę akademicko-gospodarczą dla nowych krajów UE, które mogą się na tym polu wykazać, integrując się ze wspólnotą. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w przypadku stowarzyszonych krajów kandydujących UE (SKK), dysponujących w tej dziedzinie niewykorzystanym jeszcze potencjałem.

Aby wzmocnić europejską przestrzeń badawczą (EPB), zespół finansowanego ze środków UE projektu "Mentoring multiplikatorów w dziedzinie zdrowia i nauk przyrodniczych w stowarzyszonych krajach kandydujących" (LSH-ACC-Mentor) dążył do uproszczenia procesów integracji SKK na unijnym obszarze zdrowia i nauk przyrodniczych.

Zorganizowano trzy warsztaty na temat mentoringu, w których udział wzięli przedstawiciele zainteresowanych stron (multiplikatorzy) z krajów docelowych. Warsztaty były udane, na co wskazały wyniki ankiet i wyższy poziom wiedzy uczestników. Dzięki indywidualnemu i grupowemu mentoringowi multiplikatorzy LSH dowiedzieli się, jak mogą wziąć udział w finansowanych ze środków UE projektach i jak mogą czerpać z tego korzyści.

W tym samym czasie krajowe punkty kontaktowe (KPK) w różnych SKK odnotowały wysoką skuteczność w odniesieniu do realizacji celów projektu, informując jednocześnie o głębokim zaangażowaniu zainteresowanych stron. Głównym osiągnięciem projektu było utworzenie bazy danych działających w krajach docelowych organizacji zajmujących się badaniami i rozwojem (B&R), które mogłyby wesprzeć finansowane ze środków UE inicjatywy LSH. Podsumowując, baza danych, warsztaty, nowe kontakty partnerskie, strona internetowa projektu oraz wynikająca z tego współpraca przetarły szlak do rozwoju prężniejszego środowiska LSH w rozrastającej się Europie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę