Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ujawnienie sekretów współpracy naukowej

Ocena współpracy w dziedzinach naukowych między UE a krajami sąsiedzkimi ujawniła pewne prawidłowości w systemach, tematach i trendach współpracy.
Ujawnienie sekretów współpracy naukowej
Okazuje się, że kraje należące do UE chętnie przystępują do współpracy naukowej z sąsiadami z regionu śródziemnomorskiego i z krajami kandydującymi do członkowstwa w UE z Europy Wschodniej. Podczas gdy jest to postrzegane jako cenny mechanizm na rzecz umacniania europejskiej przestrzeni badawczej (EPB), nie opracowano jeszcze map dokładnych prawidłowości współpracy. W tym świetle, projekt finansowany przez UE Asbimed ocenił współpracę w dziedzinie badań i rozwoju z krajami przystępującymi do UE, krajami kandydującymi i śródziemnomorskimi krajami partnerski mi (MPC).

Po przyjrzeniu się okresowi od 1998 do 2003 r. i przeanalizowaniu dwustronnej współpracy naukowej i technicznej, zespół projektu odkrył interesujące wyniki wstępne, które ujawniły się na przestrzeni lat współpracy. Zespół projektu zgromadził informacje na temat projektów UE obejmujących kraje sąsiadujące i udokumentował dobre praktyki, które mogłyby pomóc poprawić rezultaty przyszłych projektów.

Do najciekawszych odkryć projektu należy fakt, że Austria, Francja, Hiszpania, Niemcy i Włochy są najbardziej aktywnymi partnerami w projektach z państwami spoza UE. Jak można było się spodziewać, Grecja zrealizowała wiele projektów we współpracy z Cyprem, zanim przystąpił do UE, z kolei Francja była głównym uczestnikiem projektów z udziałem Algierii, Maroka i Tunezji. W rzeczywistości Francja była głównym państwem UE, które uczestniczyło we wszystkich projektach z udziałem śródziemnomorskich krajów partnerskich, zaraz za nią Niemcy, Hiszpania i Austria.

W ramach projektu zbadano także typy projektów i dyscyplin, ujawniając, że do najpopularniejszych tematów zaliczają się te z dziedziny technologii, a tuż po nich z dziedziny nauk przyrodniczych. Przyjrzano się także typom instytucji zarządzających, kwotom dofinansowania, wspólnym publikacjom naukowym według kraju oraz napływowi studentów do państw UE. Badanie to pomogło zwrócić uwagę na trendy, zidentyfikować słabości i odkryć możliwości w zakresie dalszej współpracy naukowej, która może znacznie przyczynić się do umocnienia EPB.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę